Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Accepteren van een nieuwe woning

Heeft u de woning bezichtigd en bent u nog steeds geïnteresseerd in de woning, dan vragen wij u binnen 2 werkdagen na de aanbieding het antwoordformulier met de daarbij gevraagde gegevens in te leveren. Let op: heeft u niet binnen deze termijn alle stukken ingeleverd, dan ziet Woonstede dat als een weigering en bieden wij de woning aan de volgende kandidaat aan.  

Bij acceptatie vragen wij om de volgende gegevens

 • Acceptatieformulier
 • Een kopie van uw geldige legitimatie (zowel voor- als achterkant)
 • Uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie met uw woonhistorie (deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Woont u in de gemeente Ede? Dan hoeft u dit uittreksel niet in te leveren).
 • Verhuurdersverklaring van uw verhuurders van de afgelopen vier jaar (niet nodig als u de afgelopen 4 jaar bij Woonstede heeft gehuurd)
 • Kopie koop- of huurovereenkomst (tenzij u nu van Woonstede huurt) van de afgelopen 4 jaar
 • Kopie recente jaaropgave(n) van al uw werkgevers
 • Kopie arbeidsovereenkomst
 • Drie recente loonstroken of inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden (kopieën)
 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst of voorlopige / definitieve aanslag 2014 of 2015 inleveren.
 • Inkomensformulier-1 
 • Inkomensformulier-2 (is het gezamenlijk verzamelinkomen op het formulier van de Belastingdienst hoger dan € 35.739,- bruto per jaar, dan moet u ook inkomensformulier 2 inleveren)
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Als u onder bewindvoering staat, dan hebben wij schriftelijk toestemming nodig van uw bewindvoerder.

Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij of uw inschrijfgegevens juist zijn en of u een maatschappelijke of economische binding heeft met Ede en/of dorpen. Kijk op www.huiswaarts.nu bij de bindingseisen. Bij veel huurwoningen worden inkomenseisen gesteld waarop wordt getoetst. Voldoet uw inkomen niet aan de voorwaarden, dan komt u niet in aanmerking voor de huurwoning.

Als wij hebben vastgesteld dat u definitief in aanmerking komt voor de woning, dan ontvangt u een reserveringsbrief. Pas dan is de aanbieding definitief. Wij nodigen u uit om de huurovereenkomst te komen tekenen.

Bijzonderheden
Zodra u een aanbod- of lotingwoning accepteert, vervalt uw inschrijving. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven. 

Mocht u alsnog besluiten om de gereserveerde woning te weigeren, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden. Uw weigering wordt behandeld als een huuropzegging. Dit houdt in dat de huurderving, die we als gevolg van de weigering oplopen, bij u in rekening wordt gebracht. Houdt u er bij een weigering ook rekening mee dat de zaken en goederen die u eventueel van de vorige huurder hebt overgenomen, op uw kosten worden verwijderd.

Tip: Omdat van te voren niet bekend is of de vorige huurder de sleutels op tijd inlevert en de woning in goede staat achterlaat, is het lastig aan te geven op welke datum u bij ons terecht kunt voor de sleutels en het tekenen van de huurovereenkomst. Maak daarom nog geen afspraken met leveranciers voordat deze datum bekend is. Als u nu ook een woning huurt, zeg de huur dan tijdig op. In de meeste huurovereenkomsten staat dat dit minimaal één maand van tevoren moet gebeuren. Als u tijdig de huur opzegt, voorkomt u dat u langer dan noodzakelijk dubbele huur betaalt.

Tip: Meld u zelf aan voor gas, water en elektra.

Handig
U kunt het Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met uw woonhistorie ook bij het digitale loket van uw gemeente aanvragen. Na overmaken met Ideal wordt het binnen 2 werkdagen naar u toegestuurd. 

 
Terug  Terug