Accepteren van een nieuwe woning

 

Heeft u de woning bezichtigd en bent u nog steeds geïnteresseerd in de woning, dan vragen wij u binnen 1 werkdag de onderstaande documenten in te leveren. Indien u langer dan een jaar samen ingeschreven bent bij huiswaarts, gehuwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan dienen wij de documenten ook van de medeaanvrager te ontvangen. Let op: heeft u niet binnen deze termijn alle documenten ingeleverd, dan ziet Woonstede dat als een weigering en bieden wij de woning aan de volgende kandidaat aan.  

 

Bij acceptatie vragen wij om de volgende gegevens

 • Acceptatieformulier
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zowel voor- als achterkant)
 • uittreksel van de gemeente (Basis Registratie Personen) met uw woonhistorie (uitsluitend noodzakelijk als u buiten de gemeente Ede woont, deze kunt u aanvragen bij uw gemeente)
 • verhuurdersverklaring van uw verhuurders van de afgelopen vier jaar (niet noodzakelijk als u de afgelopen vier jaar uitsluitend van Woonstede/Plicht Getrouw gehuurd heeft). Anders kunt u gebruik maken van deze link
 • kopie van huur- of koopovereenkomst van uw woningen van de afgelopen vier jaar (niet noodzakelijk als u de afgelopen vier jaar uitsluitend van Woonstede/Plicht Getrouw gehuurd heeft)
 • drie recente loonstroken of inkomensbewijzen van de afgelopen 3 maanden (kopieën)
 • voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017. Hebt u deze niet in huis? Dan dient u een inkomensverklaring 2017 in te leveren. Deze kunt u aanvragen via Mijn Belastingdienst met uw DigiD. Zorgt u er voor dat u dit document direct opvraagt.
 • Inkomensformulier-1 
 • Inkomensformulier-2 dit formulier hoeft u alleen in te vullen als uw verzamelinkomen (van de Belastingdienst) niet aan de gestelde inkomenseis voldoet. U moet dan met bewijsstukken aantonen dat u verzamelinkomen nu anders is.

Ook horen wij graag het antwoord op de onderstaande vragen, ook als het antwoord 'nee' is:

 • Staat u onder begeleiding van een instantie of heeft u via een instantie gewoond? Zo ja, welke instantie? Wie is uw contactpersoon en wat zijn de contactgegevens?
 • Staat u onder bewindvoering? Zo ja, wie is uw contactpersoon en wat zijn de contactgegevens? Wij hebben schriftelijk toestemming van uw bewindvoering nodig dat u mag verhuizen. En de beschikking. Levert u dit direct met de overige documenten in.
Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Woonstede is wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. Wij controleren en registreren deze gegevens.

Als wij hebben vastgesteld dat u definitief in aanmerking komt voor de woning, dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Pas dan is de aanbieding definitief. Wij nodige u uit om de huurovereenkomst te komen tekenen.

Bijzonderheden
Zodra u een aanbod- of lotingwoning accepteert, vervalt uw inschrijving. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven. 

Mocht u alsnog besluiten om de gereserveerde woning te weigeren, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden. Uw weigering wordt behandeld als een huuropzegging. Dit houdt in dat de huurderving, die we als gevolg van de weigering oplopen, bij u in rekening wordt gebracht. Houdt u er bij een weigering ook rekening mee dat de zaken en goederen die u eventueel van de vorige huurder hebt overgenomen, op uw kosten worden verwijderd.

Tip: Wij laten u zo snel mogelijk weten, nadat uw documenten zijn goedgekeurd, wanneer u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. Maak tot die tijd geen afspraken met leveranciers en zeg uw huur bij uw huidige huurder voor die tijd niet op. Voorkom dat u langer dan noodzakelijk dubbele huur betaalt.

Tip: Meld u zelf aan voor gas, water en elektra.

Handig
U kunt het Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met uw woonhistorie ook bij het digitale loket van uw gemeente aanvragen. Na overmaken met Ideal wordt het binnen 2 werkdagen naar u toegestuurd. 

 
Terug  Terug