Een klacht over algemene ruimtes

U heeft een klacht over de situatie in de algemene ruimtes? Bijvoorbeeld het trappenhuis of de portiek van uw appartement of etagewoning? Meld dit dan bij de huismeester van uw flat. Is er geen huismeester? Dan kunt u terecht bij de afdeling Woonservice van Woonstede.

Een klacht over gebruik of onderhoud van algemene ruimtes
Gangen, portieken, trappenhuizen en fietskelders zijn algemene ruimtes die u met uw medebewoners van uw flat of woongebouw deelt. Als u een klacht heeft over het gebruik van deze ruimtes door uw medebewoners of het onderhoud, neem dan contact op met uw huismeester; Contactgegevens huismeesters van Woonstede

Reparatieverzoek: er is iets kapot in de algemene ruimte
Is er iets kapot in een algemene ruimte van uw flat? Vul het reparatieverzoek online in; online een reparatieverzoek invullen

 
Terug  Terug