Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Bezwaar maken huurverhoging

U kunt bezwaar maken wanneer Woonstede niet voldoet aan de wettelijk verplicht gestelde vormvereisten. Geldige redenen voor bezwaar zijn: 

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan, voor 2017 is het maximale percentage 2,8%.
  • De huur wordt door de huurverhoging hoger dan de maximaal toegestane huur.
  • Het huurvoorstel bevat fouten. De huurverhoging moet twee maanden van tevoren aangekondigd worden. In het voorstel moet het volgende staan:
    • de oude en de nieuwe kale (netto) huur
    • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
    • de datum waarop de huurverhoging ingaat 

Problemen met het onderhoud zijn geen reden voor bezwaar tegen de huurverhoging. 

Hoe stuur ik het bezwaar op?
Een bezwaar moet u schriftelijk voor 1 juli 2017 bij Woonstede indienen. Dat kan per brief maar beter nog per e-mail via huuradministratie@woonstede.nl Ook bij vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken of u kunt ons bellen via telefoonnummer (0318) 695 849.

N.B. Vergeet niet de juiste bijlagen bij uw e-mail of brief te doen. Gebruik altijd kopieën en houd de originelen zelf! 

 
Terug  Terug