Burenoverlast

De hond van de buren blaft regelmatig, het vuil staat te stinken op het balkon, het onkruid wordt niet gewied, de hal wordt niet schoongemaakt, er wordt met deuren gesmeten of uw buren bedreigen u. Helaas komt burenoverlast voor. Probeer altijd eerst samen met uw buren tot een oplossing te komen, eventueel samen met een buurtbemiddelaar. Lukt dat niet? Dan kunt u Woonstede inschakelen.

Bespreek uw probleem en maak afspraken met uw buren
Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Neem bij overlast daarom eerst zelf contact met uw buren op. Doe dat niet als u woedend bent, maar als u het probleem rustig kunt bespreken. Als de verstandhouding goed is, zijn de meeste problemen bespreekbaar. Bekijk samen met uw buren of u regels kunt afspreken. Bijvoorbeeld een tijdstip waarop uw buurman op zijn muziekinstrument oefent.

Schakel een buurtbemiddelaar in
Komt u er zelf niet uit? Schakel dan kosteloos een buurtbemiddelaar in. De bemiddelaars zijn getraind om u en uw buren weer met elkaar in gesprek te brengen zodat u samen tot een oplossing kunt komen. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers en worden voor bijna alle problemen in de buurt ingeschakeld. Denk aan geluidsoverlast, rommel in het trappenhuis, harde muziek, overhangende takken, parkeeroverlast, pesterijen en problemen met erfafscheiding. Neem contact op met de coördinator Buurtbemiddeling Ede, telefoon (0318) 20 80 80 of stuur een e-mail naar buurtbemiddeling.ede@malkander-ede.nl.

Woont u in Scherpenzeel? Neem dan contact op met Cobi Hoogenhout, coördinator Buurtbemiddeling Barneveld/Scherpenzeel, telefoon 
06-10670676 (ma-di-woe)  of stuur een e-mail naar buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl. Komt u er met uw buren niet uit? En heeft buurtbemiddeling niets opgeleverd? Dan kunt u Woonstede inschakelen. 

Klachten die wij niet behandelen:

  • Klachten waaraan discriminatie ten grondslag ligt.
  • Anonieme klachten.
  • Klachten die te maken hebben met de leefwijze van mensen, zoals inrichting van de woning, opvoeding van kinderen.
  • Klachten zonder meldingsformulier.

Voor melding van discriminatie vindt u meer informatie op www.art1.nl

Klachten die wij wel in behandeling nemen:

  • Er is sprake van een duidelijke, gegronde klacht.
  • De overlast die u ondervindt, verstoort in hoge mate uw woongenot.
  • U heeft zelf contact opgenomen met de veroorzaker(s) van de overlast en getracht een oplossing te vinden.

Woonstede inschakelen
Als het niet lukt om er in goed overleg met uw buren uit te komen kunt u de afdeling Woonservice van Woonstede inschakelen.  Regel direct uw melding met dit formulier en stuur het naar:Woonstede, T.a.v. Woonservice, postbus 191, 6710 BD Ede.

Binnen 2 weken na uw melding hoort u via de post of uw melding in behandeling wordt genomen. Als we uw melding in behandeling nemen, neemt een medewerker Woonservice contact met u op. Samen bespreekt u de mogelijkheden en u beslist wat er met uw melding gebeurt. Vaak maakt de medewerker afspraken met uw buren.

Strafbare feiten: aangifte doen
Heeft uw overlast betrekking op een strafbaar feit, zoals mishandeling of vernieling? Doe dan ook aangifte bij de politie.

 
Terug  Terug

Zoek samen naar oplossingen en maak afspraken met elkaar.


Schakel tijdig buurtbemiddeling in!

Direct regelen