Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Terugblik

Op 1 januari 1992 ontstond stichting Woonstede uit een fusie van verschillende woningcorporaties in Ede en omgeving. Voor die tijd kende de gemeente Ede een rijke geschiedenis van woningcorporaties.

5 september 1916
De Patrimoniums Bouwvereniging wordt opgericht. Een woningcorporatie op protestants-christelijke grondslag.

1 augustus 1919
Oprichting van de Woningbouwvereniging Ede, een woningcorporatie op algemene grondslag.

3 september 1919
In 1919 wordt Woningbouwvereniging Vooruit opgericht voor het personeel van de ENKA: de Nederlandse Kunstzijdefabriek in Ede.

21 november 1919
De protestants-christelijke Bouwvereniging Plicht Getrouw wordt opgericht. Een woningcorporatie werkzaam in de kadastrale gemeente Bennekom.

29 april 1948
De gemeente Ede richt de Centrale Woningstichting Ede op. De stichting ondersteunde de woningcorporaties bij de opbouw van de volkshuisvesting na de Tweede Wereldoorlog. De Centrale Woningstichting Ede had zelf geen woningen, maar voerde technisch en administratief beheer uit.

10 maart 1955
Oprichting van de Woningbouwvereniging Onze Woning, een woningcorporatie op rooms-katholieke grondslag.

1976
De uitvoering van de Woonruimtewet 1948 wordt opgedragen aan de Centrale Woningstichting Ede.

1 januari 1984
Woningbouwvereniging Ede neemt Woningbouwvereniging Vooruit over.

1 januari 1986
De Patrimoniums Bouwvereniging en Onze Woning fuseren tot de algemeen christelijke Woningbouwvereniging De Eendracht.

1 juli 1989
De Centrale Woningstichting Ede (CWE) privatiseert. De gemeente verliest haar positie in de CWE en is vanaf dan alleen eigenaar van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

1 januari 1992
Woonstede wordt opgericht door de fusie van de Centrale Woningstichting Ede, het Gemeentelijk Woningbedrijf en de woningbouwverenigingen Ede en De Eendracht. Met de gemeente sluit Woonstede een overeenkomst af voor de woonruimteverdeling.

2007
Deelname WERV

29 april 2008
Woonstede 60 jaar!

2010
Uitbreiding Food Valley naar Nijkerk, Barneveld en Woudenberg.

juli 2011
Klimaatconvenant gesloten met Gemeente Ede en de Huurdersbond Ede e.o. Op weg naar lagere energielasten en een duurzamer bestaan.

29 april 2013
Woonstede 65 jaar!

 
Terug  Terug