Inkomenseisen

Woonstede is wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. Woonstede controleert deze gegevens. Welke voorwaarden er gelden voor een woning, leest u bij de advertentie op huiswaarts.nu.  

Het verzamelinkomen dat wij toetsen, vindt u terug op de meeste recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Zorg dat u die in huis heeft! De gegevens op de inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn leidend. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor de woning. 

Controle
Wij vragen u inkomensformulier 1 volledig in te vullen. De gegevens kunt u overnemen van de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Behalve wanneer uw verzamelinkomen (van de Belastingdienst) hoger is dan de inkomensgrens die bij past bij uw huishoudgrootte. U moet dan met bewijsstukken aantonen dat uw verzamelinkomen in 2016 lager is. Vul dan zowel inkomensformulier 1 als inkomensformulier 2 in. 

Hoe berekent u uw inkomen? 

Het verzamelinkomen - ook wel belastbaar inkomen genoemd - dat wordt getoetst, is het verzamelinkomen van de hoofdhuurder en de eventuele medehuurder(s)/medebewoner(s). Het inkomen van eventueel inwonende (volwassen) kinderen wordt niet meegeteld. 

Doet u geen aangifte?
Als u geen belastingaangifte doet, vraag dan een inkomensverklaring op. Deze verklaring is gratis. Opvragen kan bij de Belastingtelefoon: 0800-0543 of www.digid.nl. Houd wel rekening met een levertijd van maximaal 10 werkdagen. Dus wilt u binnenkort reageren op woningen via huiswaarts.nu? Vraag dan alvast een inkomensverklaring op bij de belastingdienst en bewaar die goed.

Berekening 
Als uw inkomen niet of nauwelijks is gewijzigd, vermenigvuldigt u het (gezamenlijke) belastbaar loon van 2016 met 1,0296. Bent u in het bezit van gegevens van 2017 dan vermenigvuldigt u het (gezamenlijke) belastbaar loon met 1,0175. Zo berekent u zelf het inkomen waarop getoetst wordt en of u dus in aanmerking komt voor de betreffende woning. Vul de gegevens in op het inkomensformulier 1.

Wijzigingen 
Wanneer het huidige inkomen erg afwijkt van het inkomen op het inkomensformulier dan is het belangrijk dat u rekening houdt met deze afwijking. Als dat het geval is moet u met uw loonstrook aantonen wat uw huidige inkomen is en wat de oorzaak is van de wijziging. Vul de gegevens van het afwijkende huidige inkomen in op inkomensformulier 2.

 
Terug  Terug