Contact  Facebook  Twitter YouTube 
Woningcorporatie Woonstede zoekt een:

Business Controller (M/V)
0,8 fte
 

Werken bij Woonstede in Ede betekent 'werken naar je zin' in een flexibele, klantgerichte en open organisatie. Collegialiteit staat hoog in het vaandel, evenals kwaliteit en een prettige werksfeer. Het geven van ruimte aan creatieve mensen die initiatieven durven te nemen en die verantwoordelijkheid willen dragen. Naast Creatief kent Woonstede de volgende kernwaarden; klantgericht, resultaatgericht en maatschappelijk betrokken. Bij Woonstede werken circa 130 mensen, van wie circa 30% parttime. Een relatief jonge ploeg, die zich graag en enthousiast inzet voor de woonwensen van haar klanten.

Functie
Als Business Controller lever je een actieve bijdrage aan het 'in control' zijn van de organisatie als geheel en de afzonderlijke bedrijfsonderdelen Wonen (Woonservice en Sociaal Beheer en Leefbaarheid) en Bedrijfsondersteuning (Financieel Beheer, P&O, Juridisch, Communicatie, Secretariaat, Kwaliteit en Informatie en Accommodatie). Je focus ligt op het ondersteunen van de interne beheersing waaronder risicomanagement, compliance en de control van het huur- en verkoopproces en de ondersteunende processen. Je ondersteunt de managers bij het analyseren en bewaken van de realisatie van hun productie- en budgetdoelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de fiscaliteiten en je hebt affiniteit met automatisering. Verder werk je nauw samen met de afdeling Financieel Beheer bij begrotingen, rapportages en verslagen, waaronder de jaarrekening.

Taken en verantwoordelijkheden
Ondersteunen van de interne beheersing waaronder risicomanagement en het bewaken van de compliance. Dit betreft onder meer:
• Control van de huur- en verkoopopbrengsten en de efficiency van de bedrijfsvoering inclusief de automatisering
• Ondersteuning van de managers bij het analyseren en bewaken van de realisatie van hun productie- en budgetdoelen
• Ondersteuning bij identificatie van de risico’s en inrichting en vastlegging van beheersmaatregelen, waaronder fiscaliteiten
• Nauwe samenwerking met Financieel Beheer bij begrotingen, rapportages en verslagen, waaronder de jaarrekening
• Nauwe samenwerking met Strategie & Beleid bij de uitgangspunten van het strategisch plan
• Naleving van wet- en regelgeving

Plaats in de organisatie
De Business Controller maakt onderdeel van de afdeling Control. De afdeling Control wordt aangestuurd door een Manager Control en valt direct onder de directeur-bestuurder. De afdeling Control heeft een rechtstreekse lijn met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen. De afdeling bestaat verder uit de Financial Controller en de Business Controller Vastgoed.

Doel van de afdeling control
De afdeling Control levert een actieve bijdrage, initiërend, adviserend en controlerend, aan het ‘in control’ zijn van de organisatie als geheel en de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. De afdeling Control draagt bij aan het ontwerpen en uitwerken van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de organisatie en onderdelen daarvan. Ook geeft deze afdeling vorm en inhoud aan effectieve planning en control van de bedrijfsprocessen en het toezicht daarop. Zo streven we naar een optimale bedrijfsvoering.

De afdeling kent vier resultaatgebieden:
1. Beleid en advisering
Hieronder valt onder andere de advisering aan MT, directie en RvC over financiën, bedrijfsvoering, sturing en beheersing en het zorgdragen voor de planning- en control cyclus vanaf begroting tot en met jaarrekening.
2. Control en risicomanagement
Dit betref het uitvoeren van de (business, project en financial) control activiteiten, het in beeld brengen van de in- en externe risico’s en de afstemming hiertussen en de toetsing van de samenhang van beleidsplannen en rapportages.
3. Compliance
Dit heeft betrekking op het signaleren, interpreteren, implementeren en bewaken van de relevante wet- en regelgeving en het bevorderen van compliance gericht gedrag.
4. Treasury
Hiermee wordt bedoeld de materiële en formele controle op de treasury activiteiten en de rapportage over het tegenpartij en liquiditeitsrisico.

Jij hebt:
• Een afgeronde financiële opleiding op HBO/WO-niveau, eventueel aangevuld met een RA of RC titel
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een adviserende, initiërende en controlerende rol
• Kennis van vastgoed- en verhuurprocessen kan een pre zijn, maar is geen must
• Ervaring met btw-aangiftes en andere fiscaliteiten is een pre
• Ervaring en affiniteit met beheerprocessen toegepast op automatisering
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden en je bent goed in probleemanalyse, oordeelsvorming en samenwerken
• Een sterke en prettige persoonlijkheid en beschikt over overtuigingskracht, je neemt initiatief en houdt van aanpakken.

Aanbod

Ook hier betekent 'werken naar je zin' voor iedereen wat anders. Zo hecht de één aan flexibiliteit in vrije tijd en een ander wil graag zijn verlofdagen kunnen verkopen. Bij Woonstede heb je keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Op alle arbeidscontracten van Woonstede is de CAO Woondiensten van toepassing. We vullen de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) aan met goede eigen secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vergoeding voor woon-werkverkeer en de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek voor fulltimers.

Ben jij de Business Controller die we zoeken?

De werving voor deze functie is uitbesteed aan YER. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Jaap Akse op 06-21134655. Direct solliciteren kan via de volgende link: Business Controller of via janjaapakse@yer.nl

 
Terug  Terug