Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 11 maart 2015
Gelderse investeringsimpuls draagt bij aan extra werkgelegenheid
45 Gelderse woningcorporaties investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland. Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort. Bovendien heeft de investeringsimpuls van Provincie Gelderland een positief effect op de werkgelegenheid. Naast ca. 600 banen in de bouw worden ook 150 leerlingwerkplaatsen gerealiseerd.

In deze derde film in een reeks van zes (4.14 min.) komt Gedeputeerde Jan Markink aan het woord die stilstaat bij de positieve effecten van de impuls voor het bedrijfsleven. Ook nemen we een kijkje bij twee bedrijven die dankzij deze impuls banen konden behouden of zelfs nieuwe mensen konden aannemen.