Huisvuil

Staan vuilniszakken te stinken op het balkon van uw medebewoners? Of treft u huisvuil aan in algemene ruimtes? Als u weet van wie het huisvuil afkomstig is, spreek diegene er dan eerst zelf er op aan. Als u niet weet van wie het huisvuil is, meld het dan bij uw huismeester of de afdeling Woonservice van Woonstede.

Overlast van huisvuil
Als u niet weet van wie het huisvuil is, kunt u contact opnemen met de huismeester van uw flat of gebouw. Heeft u geen huismeester? Meld uw klacht dan met dit formulier. Als u weet van wie het huisvuil afkomstig is, spreek dan eerst uw medebewoner er op aan.

Afval op straat melden bij Meldpunt Beheer
Ziet u medebewoners afval op straat achterlaten? Op plekken waar dit niet hoort? Meld dit dan bij het Meldpunt Beheer, tel. (0318) 680 660 of meldpunt@ede.nl. Woont u in Scherpenzeel, meld dit bij de gemeente Scherpenzeel, tel. (033) 277 06 48 of wordtgemaakt@scherpenzeel.nl.

 
 
Terug  Terug

Weet u van wie het afval is? Spreek hem of haar er dan eerst op aan!