Inkomensformulier 1

Bij veel huurwoningen worden inkomenseisen gesteld waarop wordt getoetst. Bij de huurwoning vermelden wij waaraan uw inkomen moet voldoen. Woningcorporaties zijn sinds 1 januari 2011 verplicht om de inkomensgegevens te registreren en te archiveren ongeacht of er nu wel of geen inkomenseisen bij de toewijzing van een woning worden gesteld. U bent verplicht om deze gegevens met bewijsstukken aan ons te verstrekken.

Hoe berekent u uw inkomen?

Doet u belastingaangifte?
Het inkomen dat wordt getoetst is het belastbaar loon van u en uw eventuele partner(s). U vindt dit op uw aanslag van de inkomstenbelasting.

Doet u geen aangifte?
Als u geen belastingaangifte doet, dan vraagt u een inkomensverklaring voor u en uw eventuele partner(s) aan. Dit kan bij de belastingtelefoon: 0800-0543. Deze verklaring is gratis. Houd wel rekening met een levertijd van maximaal 10 werkdagen.

Berekening
Vul de gegevens in op het inkomensformulier 1.

Wijzigingen

Wanneer het huidige inkomen belangrijk afwijkt van het inkomen op het inkomensformulier of de aangifte(n) inkomstenbelasting, dan is het belangrijk dat u rekening houdt met deze afwijking. Als dat het geval is, dan moet u aangeven wat uw huidige inkomen is en wat de oorzaak is van de wijziging. Vul de gegevens van het afwijkende huidige inkomen in op inkomensformulier 2 dat speciaal hiervoor is ontwikkeld. Lever zowel inkomensformulier 1 als inkomensformulier 2 met bewijsstukken in bij Woonstede.

Termijn / Duur
Woonstede registreert deze inkomensgegevens en bekijkt of de woning aan u toegewezen kan worden. Binnen twee weken na de aanvraag krijgt u bericht of het verzoek wordt toegewezen of afgewezen.

Kosten
Er zijn geen kosten
 
Terug  Terug