Inkomensformulier 2

Bij veel huurwoningen worden inkomenseisen gesteld waarop wordt getoetst. Bij de huurwoning vermelden wij waaraan uw inkomen moet voldoen. Woningcorporaties zijn sinds 1 januari 2011 verplicht om de inkomensgegevens te registreren en te archiveren ongeacht of er nu wel of geen inkomenseisen bij de toewijzing van een woning worden gesteld. U bent verplicht om deze gegevens met bewijsstukken aan ons te verstrekken. 

Inkomensformulier 2 alleen invullen wanneer uw huidige gezamenlijke verzamelinkomen erg afwijkt van de bedragen die u heeft ingevuld op inkomensformulier 1 en de daarbij behorende inkomensformulier of de aanslag IB die u van de belastingdienst hebt ontvangen.

Termijn / Duur
Woonstede registreert deze inkomensgegevens en bekijkt of de woning aan u toegewezen kan worden. Binnen twee weken na de aanvraag krijgt u bericht of het verzoek wordt toegewezen of afgewezen.

Kosten
Er zijn geen kosten.
 
Terug  Terug