Kans van slagen

Hoe groot is de kans dat u binnenkort een nieuwe woning krijgt? Dit is vooral afhankelijk van hoe lang u bent ingeschreven als woningzoekende. Dit principe geldt voor alle gemeenten in de regio. Daarnaast hebben Scherpenzeel en Woudenberg aanvullende richtlijnen.

• Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
Uw kans van slagen voor een woning in Wageningen, Ede, Rhenen of Veenendaal hangt vooral af van uw inschrijfduur. Van de mensen die op een woning reageren, krijgt degene die het langst is ingeschreven de woning als eerste aangeboden.

• Scherpenzeel

In Scherpenzeel hangt uw slagingskans af van verschillende factoren. De belangrijkste is hoe lang u ingeschreven staat. Van de mensen die reageren op een woning, krijgt degene die het langst is ingeschreven de woning als eerste aangeboden. Daarnaast gelden voorwaarden per woning, zoals alleen voor starters, minimaal 2 personen, enzovoort. 

• Woudenberg
In Woudenberg bepaalt uw huidige situatie uw kans van slagen. Is een woning alleen voor starters, dan krijgt de starter met de langste inschrijfduur de woning als eerst aangeboden. Is de woning voor doorstromers, dan krijgt degene die het langst op zijn huidige adres woont de woning als eerste aangeboden. Als een woning voor zowel starters als doorstromers is, dan heeft een doorstromer voorrang op een starter.

Sneller kans via loting van woningen 
Wilt u binnenkort al verhuizen? En zoekt u voor een vaste periode een woning? Doe dan mee met de loting van woningen. Bij loting telt inschrijfduur niet, maar bepaalt het lot, en zo heeft iedereen dezelfde kans. Reageer op het actuele aanbod op huiswaarts.nu. 
 
Terug  Terug

Wilt u snel verhuizen? Doe dan mee met de loting van woningen.