U heeft een klacht?

Wij doen ons werk zo goed mogelijk. Daarbij kunnen onze klanten rekenen op kwaliteit en service. Ondanks dat, kunnen we het niet altijd iedereen naar zijn zin maken. Het kan dus maar zo gebeuren dat u ontevreden bent, een verbetersuggestie heeft of zelfs een klacht indient.

Een klacht, een kans!
Om te leren van onze fouten, vinden we de mening van onze klanten belangrijk! Door te weten waaraan het schort, of waar dingen anders kunnen, zijn we in staat onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenregistratie
Wij registreren de klachten en verbetertips die bij ons binnenkomen. Meld via het online klachtenformulier kan ook.

Mankementen aan uw woning
Als uw klacht over mankementen aan uw woning gaat, noemen wij het een reparatieverzoek. U wilt namelijk iets laten repareren. Neem contact op met ons als u van mening bent dat Woonstede voor het herstel verantwoordelijk is. Vul online een reparatieverzoek in.

Burenoverlast
Helaas komt ernstige burenoverlast soms voor. Als het niet lukt om er in goed overleg met de buren uit te komen, kunt u Woonstede inschakelen. Dit hangt af van het soort overlast. Lees meer over burenoverlast en wat Woonstede voor u kan betekenen. Woonservice kan niet in alle gevallen bemiddelen. Klachten die voortkomen uit discriminatie en klachten die anoniem worden ingediend, worden niet behandeld. Ook kan en wil Woonstede zich niet met de leefwijze van mensen bemoeien, zoals de opvoeding van kinderen of de inrichting van een woning.

Klachten over de huurprijs
Voor klachten over de huurprijs of over onderhoudsgebreken in relatie tot de huurprijs kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Deze landelijke commissie is bedoeld voor klachten die eerst aan Woonstede zijn voorgelegd. De Huurcommissie is te bereiken op tel: 1400.

Geschillenadviescommissie
Komt u er ondanks al uw pogingen niet uit met Woonstede? Dan kunt u in het uiterste geval terecht bij de Geschillenadviescommissie. Deze commissie geeft uw woningcorporatie onpartijdig advies over de behandeling van uw klacht. Lees de brochure ‘Geschillenadviescommissie’ over de voorwaarden en behandeling van uw klacht.

Klacht over de verdeling van woningen
Woonstede hanteert regels voor het verdelen van huurwoningen. Heeft u een klacht over de manier waarop Woonstede vrijkomende huurwoningen heeft verdeeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie woonruimteverdeling in de gemeente waar u het niet eens bent met de verdeling van de huurwoningen.

  • Gemeente Ede, tel: (0318) 680 668 of Postbus 9024, 6710 HM Ede
  • Gemeente Scherpenzeel, tel: (033) 277 23 24 of Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel
  • Gemeente Woudenberg, tel: (033) 286 91 00 of Postbus 16, 3930 EA Woudenberg
 
Terug  Terug

Een klacht? Vertel het ons!
Direct regelen