Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 7 september 2015
Lagere energielasten dankzij bijdrage Provincie Gelderland
45 Gelderse woningcorporaties investeren momenteel flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen in Gelderland.
Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort.
Bovendien heeft de investeringsimpuls van Provincie Gelderland een positief effect op de werkgelegenheid. Naast ca. 600 banen in de bouw worden ook 150 leerlingwerkplaatsen gerealiseerd.

In deze vijfde film (5.40 min) in een reeks van zes komen o.a. mevrouw Peterson uit Barneveld en de heer Gassenaar uit Apeldoorn aan het woord die stilstaan bij de positieve effecten van de impuls voor hun woongenot.