Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 1 oktober 2015
Lagere huur door nieuw puntensysteem
De huurprijs van uw woning wordt opgebouwd uit punten. Simpel gezegd: hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs die wij mogen vragen voor een woning. Een woning krijgt bijvoorbeeld punten voor de grootte van de woonkamer, de tuin, of het dichtbij voorzieningen ligt, etc. Per 1 oktober wijzigt de manier van puntentelling.
In onze branche noemen we dat: het woningwaarderingsstelsel.

Wat wijzigt er?
De WOZ-waarde van de woning gaat meetellen in de punten. Deze “WOZ”-punten komen in plaats van de punten die nu zijn toegekend aan de categorie: ‘schaarste gebied, woonomgeving en woonvorm’. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor het totaal aantal punten van een woning en dus ook voor de maximale huurprijs die wij voor een woning mogen vragen. De maximale huurprijs kan in de puntentelling lager maar ook hoger zijn dan de maximale huurprijs zoals die tot nu toe is berekend.

Onze huren liggen ca. 30% lager
Een verhoging van de maximale huurprijs heeft op dit moment geen gevolgen voor huurders. De huur mag jaarlijks namelijk maar 1 keer worden verhoogd volgens door de overheid vastgestelde percentages. Een verlaging van de maximale huurprijs heeft voor de meeste huurders geen gevolgen voor huurprijs die zij moeten betalen. Wij vragen namelijk voor het overgrote deel van onze woningen niet de maximale huur. Onze huren liggen gemiddeld 30% lager dan dat wij volgens de overheid mogen vragen.

Voor woningen waar de streefhuur gelijk of nagenoeg gelijk is aan de maximale huur kan de verandering van het woningwaarderingsstelsel wél gevolgen hebben. Als blijkt dat de maximale huur die wij mogen vragen lager uitkomt dan de huur die wij nu vragen, dan kan de huur naar beneden worden bijgesteld.

Eind oktober meer bekend
Op dit moment passen wij de puntentelling aan. We verwachten dit eind oktober af te hebben. Blijkt na aanpassing van de puntentelling dat de nieuw vastgestelde maximale huur lager uitkomt dan de huur die wij vragen, dan passen wij de huur met terugwerkende kracht naar 1 oktober aan.

Huurders krijgen automatisch bericht
Als blijkt dat de nieuwe huurprijs lager is dan wat wij momenteel vragen, dan ontvangen huurders automatisch bericht van ons. De huur wordt dan aangepast en de teveel betaalde huur wordt aan de huurder terug betaald.

Zeer gering aantal
Woonstede en Plicht Getrouw verhuren gezamenlijk ongeveer 10.000 woningen. Zoals wij het nu inschatten heeft een eventuele huurverlaging gevolgen voor enkele tientallen van onze huurders.