Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Voor langere tijd weg

Wilt u voor langere tijd op reis gaan? Of gaat u tijdelijk bij een vriend of familielid wonen om diegene te verzorgen? Dan kunt u voor die periode een ‘huisbewaarder’ aanwijzen, iemand die in uw huis woont en op de huurwoning past.

Huisbewaarder voor maximaal 1 jaar
Wilt u iemand voor een bepaalde tijd in uw huis laten wonen? Bijvoorbeeld omdat u op reis gaat of een vriend of familielid wilt verzorgen? En u wilt dat iemand tijdens uw afwezigheid voor uw huis zorgt? Dat kan. Dit noemen we ‘huisbewaarderschap’. U kunt voor maximaal 1 jaar een huisbewaarder aanwijzen.

Contract tussen u en huisbewaarder
U sluit een contract met de huisbewaarder. Dit is een huisbewaarderschapsverklaring. De huisbewaarder heeft geen recht op uw woning. Ook heeft hij, als u terugkomt, geen recht op vervangende woonruimte.

Huisbewaarderschap aanvragen
Wilt u iemand huisbewaarder laten worden? Vul het formulier in en stuur het ondertekend naar Woonstede. Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huisbewaarder bij, en een machtiging waarmee wij de huur automatisch kunnen afschrijven van uw rekening. Woonstede beoordeelt uw aanvraag en bekijkt met hoe veel mensen woont u straks in uw huis, of u eventueel huurachterstand heeft en of u ooit overlast veroorzaakt heeft. Binnen 2 weken hoort u per post of we uw aanvraag toe- of afwijzen.
 
Terug  Terug