Aanvragen Leefbaarheidsfonds
Ik wil samen met andere bewoners graag een plan indienen voor het Leefbaarheidsfonds.
Gegevens aanmelders
Naam commissie, vereniging of groep
Naam contactpersoon *
Adres*
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer (overdag)*
E-mail adres *
* = deze velden moeten worden ingevuld.
 
Uw plan
Wij willen het volgende organiseren:
Het doel en de resultaten die we willen bereiken zijn:
Wat zijn de totale kosten?
 Heeft u ook bijdragen van derden?
Heeft u ook bijdragen van derden?
Welk bedrag vraagt u aan Woonstede als bijdrage?
Op welke manier werken u en andere huurders of organisaties mee aan dit project?
Bijlagen toevoegen       (bestands type .docx, .xlsx of .pdf)
- begrotingen
- plan
- uitgebreide omschrijving activiteit

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
 
 
Als u alles heeft ingevuld, kunt u op 'Verzenden' klikken. Het formulier wordt dan in behandeling genomen door één van de woonconsulenten van Woonstede.
 
Terug  Terug