Hoe het werkt

Wilt u als huurder van een woning van Woonstede iemand als medehuurder laten registreren? U kunt dat hier regelen.  

Wat is medehuurderschap en waarvoor is het?
Het medehuurderschap schept rechten en plichten. Een medehuurder komt niet op het huurcontract te staan en is ook niet verplicht om in de woning te blijven wonen. Indien een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder het huis verlaat i.v.m. echtscheiding of beëindiging van de relatie verliest deze het medehuurderschap niet totdat betrokkenen het erover eens zijn wie de huur uiteindelijk voortzet of de rechter daaromtrent heeft beslist.

In alle andere gevallen verliest de medehuurder het medehuurderschap als hij of zij het hoofdverblijf niet meer heeft in de woning.
Voor u, als huurder, ligt dat anders. U bent wel verplicht om het gehuurde als uw hoofdverblijf te gebruiken. Verlaat een huurder de woning om ergens anders te wonen, dan verandert dat niets aan zijn verplichtingen. Een medehuurder heeft verder dezelfde rechten en plichten als de huurder. Als de huur ten aanzien van de huurder eindigt kan de medehuurder het contract voortzetten.


Wie kan medehuurderschap aanvragen?
Staat u niet op het huurcontract en bent u niet “van rechtswege” medehuurder, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden het medehuurderschap aanvragen. Iemand is van rechtswege medehuurder als hij getrouwd is met of geregistreerd partner van de huurder, zolang hij de woning ook daadwerkelijk bewoont. In zo’n geval hoeft het medehuurderschap niet te worden aangevraagd. U kunt het formulier in dat geval gebruiken om medehuurderschap bij Woonstede te melden. Woonstede verwerkt dit in de administratie en stuurt u een bevestiging.

Randvoorwaarden voor medehuurderschap

  • De huurder en beoogd medehuurder moeten de aanvraag gezamenlijk indienen.
  • De huurder en beoogd medehuurder moeten tenminste twee jaar hun hoofdverblijf in de woning hebben.
  • Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en u moet de intentie hebben om in de toekomst samen te blijven wonen.
  • Bent u kind van de huurder, dan kunt u alleen medehuurderschap aanvragen als u altijd bij uw ouders heeft gewoond en minimaal 40 jaar bent. Voldoet u niet aan een van beide criteria, dan stelt Woonstede zware eisen aan de bewijsmiddelen. Zo’n huishouding is als regel namelijk niet duurzaam gemeenschappelijk.

Medehuurderschap moet u schriftelijk aanvragen bij Woonstede. Gebruik daarvoor het formulier dat u samen met de beoogd medehuurder ondertekent. Stuur bij de aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van u en de beoogd medehuurder mee. Ook moet een uittreksel van de BRP (basisregistratie personen) met woonhistorie van de beoogd medehuurder worden bijgesloten. Dit uittreksel is op te vragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. 

Woonstede controleert of de huurder een betalingsachterstand heeft en of deze ernstige en/of aanhoudende overlast heeft veroorzaakt bij Woonstede. Is er sprake van slecht huurgedrag dan wordt de aanvraag afgewezen.

Termijn / Duur
Woonstede bekijkt of het verzoek om als medehuurder te worden erkend, kan worden toegewezen. U krijgt binnen twee weken na de aanvraag - mits compleet - bericht. Houd er rekening mee, dat Woonstede u en de beoogd medehuurder voor een gesprek kan uitnodigen. 

Kosten
Er zijn geen kosten.

 
Terug  Terug