Privacy en waarborg

Deze website komt tot stand en wordt beheerd door stichting Woonstede. Voor Woonstede staan de woonwensen van de klant centraal. Waar mogelijk sluit Woonstede met haar woningen en verschillende huur- en koopvormen daarbij aan. Deze website is bedoeld als nadere kennismaking met wat Woonstede kan betekenen. Voor de klanten gaat de website nog een stap verder en worden diverse mogelijkheden geboden om rechtstreeks verzoeken aan ons door te geven

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Woonstede kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of van de op de site vermelde gegevens. Woonstede aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen. Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Alle aanbiedingen op deze site zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Woonstede respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van onze dienstverlening aan woningzoekenden, huurders, VvE-leden en bewoners voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals het verhuren, beheren en onderhouden van woon- en bedrijfsruimten, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving alsmede het verkopen van woon- en bedrijfsruimten.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Op basis van die gegevens kunnen we onze website verbeteren. We bekijken bijvoorbeeld hoeveel personen onze website bezoeken en welke webpagina's het meest bezocht worden. We gebruiken de gegevens niet om te weten wie u bent; er worden geen gegevens over individuele websitebezoekers (zoals naam, adres of specifiek surfgedrag) opgeslagen en deze worden dus ook niet aan derden verstrekt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Zo kunt u bijvoorbeeld een bekeken woning tussen het woonaanbod of een nieuwsbericht op onze website delen met een vriend(in) door middel van één van deze social media buttons.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van wonen, onze activiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens (zoals uw naam of adres) op, maar onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Het onthouden van een loginnaam is waarschijnlijk de meest gebruikte toepassing voor cookies.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Website en derden
Het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.
Auteursrechten
 
Deze website en het ontwerp daarvan, alsmede de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Woonstede, waarbij het mogelijk is dat incidenteel materiaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Deze website en het ontwerp daarvan, alsmede de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Woonstede, waarbij het mogelijk is dat incidenteel materiaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
Vragen en verwijdering gegevens
 
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met Woonstede heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:


Woonstede
Telefoonweg 36
6712 GD Ede

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.
 
Terug  Terug