Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 25 februari 2015
Samenwerken aan een goed woonklimaat in Ede

Prestatieafspraken 2015 zijn vastgesteld

Een leefbare wijk, betaalbaar wonen en wonen en zorg op elkaar afgestemd. Het zijn slechts enkele ambities van gemeente Ede, Woonstede, Plicht Getrouw en de Huurdersbond. Deze ambities zijn uitgewerkt in prestatieafspraken. Afspraken waarmee de organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid pakken voor het ontwikkelen van goed woonbeleid in Ede.  De prestatieafspraken zijn op 24 februari vastgesteld door het college van B&W. 

De organisaties hebben zes ambities omschreven, van passende huisvesting en efficiënt samenwerken tot het meer betrekken van inwoners bij het maken van beleid. Alle ambities zijn uitgewerkt in prestatieafspraken. Dit om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij ambitie blijft, maar er ook resultaat wordt geboekt.  

Aanscherpen afspraken
Om de vier jaar worden er door gemeente, Woonstede, Plicht Getrouw en de Huurdersbond nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Op dit moment werkt Ede aan een kwalitatieve woonvisie. Daarom zijn de vorige afspraken voor 2015 alleen aangescherpt en op een aantal punten concreter gemaakt. Op basis van de nieuwe woonvisie, die in het najaar gereed is, worden de afspraken voor 2016 – 2019 gemaakt.