Contact  Facebook  Twitter YouTube 

40 appartementen Simon Stevinkazerne, Ede


Op de Simon Stevinkazerne staan twee kazernegebouwen die eigenlijk gesloopt zouden worden. Woonstede heeft initiatief genomen om de kazernes te kopen en te verbouwen tot apppartementengebouwen met in totaal 40 appartementen.

Steengoed benutten
De provincie Gelderland vindt het erg belangrijk dat op deze plek een stuk historie behouden blijft en heeft daarom een subsidie verstrek van het programma 'Steengoed Benutten'. De gebouwen worden ook duurzaam ontwikkeld. Woonstede heeft als ontwikkelaar ervoor gekozen om zoveel mogelijk onderdelen van het gebouw te hergebruiken zonder concessies te doen aan de isolatiewaarden. Verder worden de 40 appartementen aangesloten op het warmtenet en worden er mogelijk zonnepanelen toegepast.

Hoe staat het ervoor?
Op dit moment worden de kabels en leidingen gegraven. De verbouwing start eind december 2017 en oplevering is medio 2019.

Tip
De voortgang op het nieuwbouwterrein is op Facebook te vinden op de pagina van Platform Nieuwbouw Simon Stevinterrein. Daar staat ook een filmpje van oktober 2017 waarop de gebouwen met een dronevlucht te zien zijn.   

 
Terug  Terug