Stankoverlast

Stankoverlast kan uw woongenot erg beïnvloeden. Als de overlast veroorzaakt wordt door een medebewoner, spreek diegene er dan eerst op aan. Indien nodig, kunt u een melding maken bij de afdeling Woonservice van Woonstede. Stankoverlast door slecht schoonmaakwerk meldt u bij de opzichter van Woonstede.

Stankoverlast van uw medebewoners
Veroorzaakt een andere bewoner in uw flat of gebouw stankoverlast? Bijvoorbeeld door vervuiling van balkon, portiek of woning. Bespreek dit dan eerst met uw medebewoner. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u een melding maken bij de afdeling Woonservice van Woonstede.

Stankoverlast door slechte schoonmaak
Wordt de stank veroorzaakt door slecht schoonmaakwerk in de algemene ruimtes? Neem dan contact op met de opzichter schoonmaak, tel: (0318) 695 695 (van 8.30 - 12.00 uur).

 
Terug  Terug

Regel hier direct uw klacht!