Wat zijn stookkosten?

Woont u in een portiekwoning, galerijflat of appartement? Dan betaalt u vaak een voorschot op de stookkosten. Hoe Woonstede dit met u afrekent, het verbruik meet en de meterstanden opneemt leggen we graag aan u uit. Uw woning heeft geen cv-ketel, maar uw woning is aangesloten op een centraal ketelhuis of de Bio-energiecentrale. Het ketelhuis of de Bio-energiecentrale zorgt voor de verwarming van alle appartementen in uw gebouw. Ista Nederland verzorgt voor ons de metingen en de berekeningen van het verbruik.

Hoe meten we het verbruik per woning?

In de woningen zijn op alle radiatoren verzegelde elektronische meters aangebracht. Aan het eind van het stookseizoen leest Ista deze meters op afstand uit, zodat uw werkelijke gebruik van de verwarming kan worden vastgesteld. Zo betaalt u alleen wat u zelf verbruikt.

Hoe werkt de meter?

De meters zijn exact op de juiste plaats van de radiatoren geplaatst. Zo wordt uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk gemeten en kan Ista een eerlijke afrekening maken. Elke keer dat de radiator aanstaat, registreert de meter dit nauwkeurig. Aan het einde van het stookseizoen springt de meter op nul en begint opnieuw te tellen. De standen van de voorgaande twee jaar blijven bewaard. Dit is nodig bij het vergelijken van actuele meterstanden met die van het vorige stookseizoen en bij een verhuizing. De meter is modern en neutraal vormgegeven en is zodanig beveiligd dat huishoudelijke elektronische apparatuur geen invloed heeft op de werking van de meter. De verzegeling voorkomt het openen van de behuizing. In de meter zit een batterij die 10 jaar meegaat. Daarom plaatst Ista elke 10 jaar een nieuwe meter.

Hoe meten wij precies het warmteverbruik?

Niet alle radiatoren in uw woning zijn even groot en geven dus ook niet dezelfde warmte af. Maar op de radiatoren zitten wel allemaal dezelfde meters. Om het juiste warmteverbruik te bepalen, worden de geregistreerde meterstanden gecorrigeerd met een omrekenfactor. Deze factor wordt bepaald door de capaciteit van de radiator. Zowel de opgenomen meterstanden als de omrekenfactoren staan vermeld op uw afrekening. Op de afrekening kunnen ook kortingen staan. Als een woning bijvoorbeeld op de bovenste woonlaag ligt of op een hoek of grenst aan een onverwarmd trappenhuis kan Ista een korting toepassen.

Hoe worden de meterstanden opgenomen?

Een centrale ontvanger bij Ista ontvangt via radiosignalen alle meterstanden. Vervolgens worden de standen uitgelezen. Op basis van deze standen verdeelt Ista de stookkosten. U merkt er niets van als de meterstanden worden opgenomen. Een groot voordeel hiervan is dat u niet thuis hoeft te blijven voor de meteropnemer.

Wanneer worden de meterstanden opgenomen?

Het stookseizoen loopt van 1 juni tot 1 juni. In dit seizoen worden ieder jaar de meterstanden op 31 mei uitgelezen. Daarna springt de meter weer op nul. Vervolgens start meteen de nieuwe meting voor de nieuwe periode. Bij de Posthoornstraat in Ede en de Dorpsstraat/Veenderweg in Bennekom loopt het stookseizoen van 1 juli tot 1 juli. Daarom leest Ista de standen hier ieder jaar uit op 30 juni.

Wanneer krijgt u de afrekening?

In het vierde kwartaal verwerken we de afrekeningen die Ista aanlevert. Vervolgens sturen wij u de afrekening van uw stookkosten waarop duidelijk staat of u terugkrijgt of moet bijbetalen. Wilt u naar aanleiding van uw afrekening uw voorschotbedrag aanpassen? Neem dan contact op met de huuradministratie van Woonstede via huuradministratie@woonstede.nl.

Hoe wordt de afrekening berekend?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet schrijft voor dat wij binnen de jaarlijks vastgestelde maximumtarieven de verwarmingskosten met u afrekenen. Woonstede stelt jaarlijks haar tarieven vast. Het gaat hier om een vast tarief, een meettarief en een variabel tarief.

Waaruit bestaat het vast tarief?

In het vast tarief zijn de vaste kosten opgenomen die (ongeacht het verbruik) moeten worden betaald. In het vast tarief zijn opgenomen:

  • kosten van transport (kosten vastrecht);
  • kosten Ista;
  • onderhoudskosten leidingennet vanaf de collectieve installatie.

Het meettarief

In het meettarief zijn de kosten opgenomen van het meten van het verbruik. Het gaat hier om uw individuele verbruik en het verbruik van de collectieve installatie.

Het variabel tarief

De variabele kosten worden berekend op basis van de vloeroppervlakte van uw woning (voor 35%) en op basis van het individuele verbruik per woning (65%). Het individuele verbruik wordt gemeten via de warmtemeters op de radiatoren. Wanneer in de afrekening ook de kosten voor warm water worden afgerekend, gebeurt dit in de verhouding 20% - 80%.

Het variabel tarief wordt berekend in gigajoules (GJ) omdat dit de vastgestelde eenheid voor energie is. 

Zelf de meterstanden opnemen?

U kunt ook zelf zien wat uw meterstanden zijn. Aan de voorzijde, onder het display, zit een drukknop waarmee u verschillende gegevens kunt opvragen. Wanneer u de knop indrukt, ziet u de actuele meterstand. Hierna is afwisselend deze huidige meterstand (met een 2 voor het verbruik) en de stand van de vorige afrekenperiode (met een A voor het verbruik) te zien. Zo kunt u zelf constant en eenvoudig uw verbruik volgen. Zonder bediening wordt het display na enkele seconden weer blanco.

Hoe werkt het als u verhuist?

Verhuist u vóór het eind van het seizoen, dan neemt een opzichter van Woonstede de meterstanden op bij de eindcontrole van de woning. Deze opname is een indicatie. Ista leest uiteindelijk de daadwerkelijke standen op afstand uit. De stookkosten worden pas na afloop van het stookseizoen berekend. Bij de eindafrekening van de woning krijgt u een kopie van de opgenomen meterstanden. De jaarlijkse afrekening ontvangt u, in september of oktober. Tussentijds afrekenen is dus niet mogelijk. Eerst moeten (per ketelhuis) het totaal aantal verbruikte eenheden én de totale kosten bekend zijn. Pas dan kan Ista de kosten per eenheid en de vaste kosten per vierkante meter vloeroppervlak berekenen en verdelen.

Wat moet u doen als de meter defect is?

Het kan gebeuren dat de elektronische meter stuk gaat. De verzegeling kan bijvoorbeeld breken. Het is belangrijk dat u dit meldt aan Woonstede. Dit kan via Mijn Woonstede of met een reparatieverzoek. Wij geven uw schademelding door aan Ista, die de reparatie uitvoert. De kosten hiervan moet u zelf betalen. Het schadebedrag wordt op de jaarlijkse afrekening vermeld.

 
Terug  Terug

Zorg ervoor dat de elektronische meter vrij hangt, zodat deze niet beschadigt.

Sluit ’s avonds de gordijnen, zo houdt u de warmte binnen.

Verwarm alleen de ruimten die u gebruikt. 

Vrijstaande radiatoren verwarmen het best. 

Hang geen nat wasgoed op de radiator. 

Gaat u een tijdje weg, zet dan de radiator op de laagste stand.