Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Aanvragen urgentie Scherpenzeel

Hoe het werkt

Woont u in Scherpenzeel en zit u in een acute noodsituatie? En heeft u op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte, dan kunt u urgentie aanvragen bij de gemeente Scherpenzeel. Hiervoor vult u het aanvraagformulier in en een machtigingsformulier voor een eenmalige incasso van € 50,- om de aanvraag te verwerken.

Als u vervolgens door de onafhankelijke Urgentie Commissie ‘Het vierde Huis’ erkend wordt als urgent woningzoekende, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

Voor wie

Het gaat hierbij meestal om personen die een woning nodig hebben als gevolg van een echtscheiding met dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen of personen die door medische of financiele problemen een andere, bijvoorbeeld aangepaste, woning nodig hebben. Woonstede krijgt bericht van het ‘Het vierde Huis’ wie urgent is en welk type woning nodig is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen medisch- en sociaal urgenten. Bent u urgent dan plaatsen wij u op een bemiddelingslijst. Wij zoeken voor u een woning. Is er een woning gevonden, maar weigert u deze, dan moet de reden voor de weigering wel gegrond zijn, anders vervalt de urgentie.

Kosten

Woonstede brengt geen kosten in rekening voor het bemiddelen van urgenten. Het ‘Vierde Huis’ wel. De kosten hiervoor zijn € 50,00.

Handig

Kijk op de website van het Vierde Huis.

 
Terug  Terug