Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 31 maart 2015

Vilente De Pleinen en Weerdesteinflats aangesloten op groen warmtenet Ede
Woonzorgcentrum Vilente De Pleinen en de naastgelegen Weerdesteinflats van Woonstede zijn vanaf nu aangesloten op het groene Warmtenet Ede van Bio-energie De Vallei (BDV). Vilente is de eerste ouderenzorgorganisatie in Ede die op het groene Warmtenet aansluit.

Duurzaamheid belangrijk voor Woonstede 
Voor Woonstede is duurzaamheid één van de belangrijkste thema’s. Niet alleen bij het gebruik van materialen voor nieuwbouw en onderhoud maar ook in de bedrijfsvoering. Het betaalbaar houden van de woningen staat voorop. We hebben het dan niet alleen over de huurprijs, maar over de totale woonlasten: huur inclusief kosten voor energie.
De aansluiting van de beide Weerdesteinflats zijn een vervolg op de 1.500 woningen die in 2013 al op het net zijn aangesloten

Duurzaamheid gaf doorslag voor Vilente
Vilente is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de Vallei Regio met zorg in de wijk en acht woonzorgcentra. “We zijn er in eerste instantie voor ouderen die zorg nodig hebben. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid houden wij ons echter ook bezig met vragen over duurzaamheid, bijvoorbeeld hoe je een gebouw zo klimaatvriendelijk mogelijk kunt verwarmen.” Aldus Michiel Lucas, manager wonen van Vilente.

Ambitie BDV: groene warmte gelijk aan 6.500 woningen eind 2015
Ongeveer 6.500 woningen of andere gebouwen in de kern van Ede wil BDV eind 2015 aangesloten hebben op het duurzame, groene warmtenet. BDV speelt hiermee in op een toekomst waarin Nederland steeds verder zal overgaan van een warmtevoorziening die momenteel veelal draait op aardgas, naar duurzame oplossingen. Het snoeihout uit plantsoenen en bossen in de regio vormt de brandstof voor de bio-energiecentrale van BDV aan de Dwarsweg in Ede. Deze brandstof is hernieuwbaar en CO2-neutraal, in tegenstelling tot aardgas. Op dit moment levert BDV groene warmte gelijk aan ongeveer 4.000 woningen. Aansluiting op het warmtenet van BDV betekent niet alleen een keuze voor duurzaamheid, maar ook voor comfort. Klanten van BDV hebben geen Cv-ketel nodig en hebben dus ook niet te maken met ongemakken en kosten voor onderhoud of vervanging.

Rol gemeente Ede
Het initiatief van BDV sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ede. Ook de gemeente streeft naar een groene energievoorziening, gebaseerd op energie uit biomassa, zon en wind. Om deze reden ondersteunt de gemeente het project van BDV, onder meer door de levering van gemeentelijk resthout uit plantsoenen en bossen aan de centrale van BDV. Wethouder Leon Meijer: “Het warmtenet vormt een belangrijke pijler in ons duurzaamheidsprogramma. In dit programma is een breed pakket aan maatregelen opgenomen, waarmee we van Ede een bijzonder duurzame gemeente willen maken. Zodat toekomstige generaties ook goed kunnen blijven wonen en werken in onze mooie gemeente”.