Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als u een appartement koopt, koopt u een deel van het gebouw. U heeft dan zoals dat heet een appartementsrecht. Samen met de andere bewoners zit u verplicht in de Vereniging van Eigenaren (VvE). U bent eenmaal gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw en de grond die erbij hoort, de VvE zorgt onder meer voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw en reserveert daar geld voor. Als u in een VvE terechtkomt gelden voor de koop van een appartement specifieke aandachtspunten. Bekijk de checklist op de website van Eigen Huis.

Anders dan bij de aankoop van een normale woning, is dat u bij de koop van een appartement te maken krijgt met een splitsingsreglement en splitsingsakte. Hierin staat onder meer hoe het appartementengebouw is ingedeeld en wat de regels voor de VvE-vergadering zijn.

Heeft u een nieuwbouwappartement gekocht? U kunt naast een opleveringskeuring voor uw eigen appartement ook een opleveringskeuring aanvragen voor de gemeenschappelijke ruimtes van het appartementengebouw.

 
Terug  Terug