Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 24 maart 2016

Stichting Woonconsumenten Advies Commissie Ede (WAC-Ede) zoekt een algemeen lid en een voorzitter
WAC-Ede heeft als doel het wooncomfort van toekomstige bewoners van nieuwbouw- en renovatieprojecten te bevorderen. De commissie bestudeert bouwtekeningen in diverse stadia van de ontwikkeling en stelt daarover een advies samen. Dit advies wordt verstrekt aan de opdrachtgever bijvoorbeeld een ontwikkelaar, architect, woningcorporatie (Woonstede). Alle commissieleden zijn vrijwillige bestuursleden en hebben allemaal een gelijkwaardige rol en werken op collegiale basis. De doelstellingen en werkwijze zijn vastgelegd in statuten en afspraken/werkwijzelijst. Meer informatie is te vinden op www.wac-ede.nl.

De voorwaarden die aan de commissieleden worden gesteld zijn:
• Woonachtig in de gemeente Ede
• Bekend zijn met rolverdeling in de woningbouwsector 
• Bereid zijn om de standaard cursussen te volgen van VACpunt Wonen;
• Bereid zijn om zich belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheidszin 
• Bereid zijn om voldoende tijd te investeren om de WAC-opdracht naar behoren te  kunnen uitvoeren
• Onafhankelijk zijn en geen onverenigbare belangen, posities of relaties hebben.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een mail aan info@wac-ede.nl.