Contact  Facebook  Twitter YouTube 
?De tarieven stookseizoen 2016/2017 Woonstede
Om het stookseizoen 2016/2017 te berekenen gelden voor de maanden juni t/m december de tarieven van 2016 en voor de maanden januari t/m mei de tarieven voor 2017. De tarieven zijn voor al onze woningen gelijk.

Voor 2016 golden de volgende tarieven:
- Vast tarief € 251,26
- Meettarief € 24,97
- Variabel tarief € 21,74
- Compensatieonderhoud € 103,35

Voor 2017 zijn de volgende tarieven vastgesteld:
- Vast tarief € 218,75
- Meettarief € 25,02
- Variabel tarief € 19,55
- Compensatieonderhoud € 80,00

De daling van het vast tarief komt door lagere onderhoudskosten en een verschuiving van een deel van transportkosten van het vast tarief naar het variabel tarief.
De daling van het variabel tarief komt door een daling van energiekosten dat Woonstede in rekening krijgt.

De tarieven kalenderjaar 2016 vastgesteld door ACM
- Vast tarief € 276,13
- Meettarief € 24,97
- Variabel tarief € 22,66

De tarieven kalenderjaar 2017 vastgesteld door ACM
- Vast tarief € 299,16
- Meettarief € 25,02
- Variabel tarief € 22,69
Bron: Autoriteit Consument & Markt

Warmtelevering door Warmtebedrijf Ede

In de afgelopen jaren zijn al ruim 6.000 woningen, bedrijven en scholen aangesloten op de bio-energie installaties in Ede. In deze installaties wordt warmte opgewekt door knip- en snoeihout afkomstig uit regionaal bosonderhoud en de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Door gas (deels) te vervangen door groene warmte, vermindert de CO2 uitstoot tot wel 70% per huishouden.

 

Een groot deel van de woningen van Woonstede is aangesloten op dit warmtenet. Er zijn twee bio-energie installaties: één aan de Dwarsweg, en één op de Kenniscampus. Het warmtenet wordt onderhouden door Warmtebedrijf Ede.

Storing warmtelevering
Als u een storing heeft, kunt contact opnemen met Warmte Service Ede. Dit kan 24 uur per dag op:
085 - 4884 790U kunt dit nummer ook bellen bij een lekkage of onderhoudsverzoeken.

Wat doet Warmtebedrijf Ede om warmtestoringen te voorkomen?
Beide installaties kunnen via een koppeling als back-up fungeren. Daarnaast zijn beide installaties nog uitgerust met een volledige gasback-up. Bij zeer extreme omstandigheden, denk aan uitval of storing aan het warmtenet bij extreme vrieskou (-20), dan is het mogelijk het groene warmtenet te voorzien van een tijdelijke ketel; binnen een dag kan een dergelijke tijdelijke voorziening worden geplaatst.

De tarieven 2017 voor de afrekening van de stookkosten zijn vastgesteld. Dit gebeurt jaarlijks volgens de Warmtewet. De maximumtarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), onze tarieven zitten daar onder.


 
Terug  Terug