Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 4 januari 2016
Wat verandert er voor huurders in 2016?
Per 1 januari 2016 zijn er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de toewijzing van sociale huurwoningen verandert veel. Ook in de regels voor huurtoeslag zijn er wijzigingen. Op de website van de Woonbond leest u meer over de veranderingen.

Optiewoningen vervallen
Met ingang van 1 januari 2016 biedt Woonstede geen optiewoningen meer aan. Wanneer één van deze woningen beschikbaar komt, adverteren we deze via de aanbodwoningen op www.huiswaarts.nu
De nieuwe Woningwet is ingegaan. Een van de consequenties is dat woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 de sociale huurwoningen passend moeten toewijzen. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen en andersom. Hierdoor komt een groot deel van de optienemers niet meer in aanmerking voor woningen waarvoor zij een optie heeft genomen.

Huurverhoging in 2016
In juni 2015 sloten Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, en de Woonbond, de vertegenwoordiging van de huurders, een Sociaal Huurakkoord. Zoals we het nu hebben doorgerekend blijven we met onze huurverhoging onder dit akkoord. Dat betekent dat onze huidige huurders een huurverhoging kunnen verwachten die meestijgt met de inflatie (in totaliteit berekend). Conform het kabinetsbeleid kunnen bewoners met een huur boven de liberalisatiegrens van € 710 euro een hogere huurverhoging verwachten.