Woningruil

Het kan voorkomen dat u lang moet wachten op een andere woning in de wijk of het dorp van uw voorkeur. Op vrijkomende huurwoningen komen immers tientallen reacties. Een alternatief is om uw woning te ruilen met die van een andere huurder.

Toestemming
Woningruil is een overeenkomst tussen twee hoofdbewoners om in elkaars zelfstandige huurwoning te gaan wonen. Daarbij kan het ook gaan om woningen van verschillende eigenaren en/of in verschillende gemeentes. Voor woningruil is toestemming van de verhuurders nodig. Deze geeft Woonstede niet zomaar. Een woningruil kan betekenen dat iemand een woning krijgt waar hij anders heel lang voor in de rij zou moeten staan. Als Woonstede elke woningruil zomaar zou goedkeuren, zou zij andere woningzoekenden duperen. Woonstede stelt daarom o.a. als voorwaarde, dat u een zwaarwichtig belang heeft bij de ruil.

Algemene opmerkingen
 • Woonstede bemiddelt niet bij woningruil, u moet zelf een ruilpartner zoeken. Woningruiladvertenties vindt u onder andere op de Huisje Huisje app.
 • Woningruil is niet mogelijk bij wisselwoningen, bij tijdelijke verhuur en bij woningen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie.
 • Voor aangepaste woningen gelden bijzondere voorwaarden, informeer hiernaar.
 • Woonstede staat geen woningruil toe bij woningen die vrijkomen en bestemd zijn voor verkoop. Bij een Vrijekeuswoning is woningruil wel mogelijk.
 • U krijgt geen toestemming voor woningruil wanneer één van de betrokken huishoudens al een andere woning heeft gekocht, gehuurd of toegewezen heeft gekregen. Dit geldt ook als er een ‘voorlopig koopcontract’ is gesloten. U dient in die gevallen gewoon uw huur op te zeggen. 
 • Houdt u er rekening mee dat de doorlooptijd van een verzoek tot woningruil minstens twee maanden in beslag neemt.

Voorwaarden

 • Wanneer u wilt ruilen naar een seniorenwoning geldt een minimale leeftijdgrens van 55 jaar.
 • Alle meeverhuizende gezinsleden (van beide partijen) wonen op het ruiladres en staan minimaal één jaar ingeschreven op dat adres bij de Gemeente, afdeling Burgerzaken.
 • In een aantal (kleine) kernen krijgen woningzoekenden met binding aan de desbetreffende (kleine) kern, voorrang op de overige woningzoekenden (zie www.huiswaarts.nu
 • De nieuwe huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan niet binnen één jaar worden opgezegd. Verlaat u of uw ruilpartner binnen een jaar onze woning, dan is zonder meer de resterende huur over dat jaar aan ons verschuldigd. 
 • Woonstede neemt de aanvraag pas in behandeling als alle noodzakelijke stukken binnen zijn. 
 • U moet een zwaarwichtig belang hebben bij de ruil.
 • Woonstede is wettelijk verplicht om deze woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw inkomen. Wij zijn verplicht om uw verzamelinkomen en huishoudgrootte te controleren en te registreren. Het verzamelinkomen wat u moet opgeven, vindt u terug op de inkomensverklaring 2015 van de Belastingdienst. Vraag nu al deze verklaring aan voor alle volwassenen in uw huishouden (behalve uw kinderen), ook van de volwassenen die geen inkomen hebben. De gegevens op de verklaring van de Belastingdienst zijn leidend. U kunt bij ons informeren welke voorwaarden voor uw inkomen en huishoudgrootte bij uw ruil van toepassing zijn. 

Waar moet u verder op letten?

 • Houdt u er rekening mee dat een ruilpartner niet automatisch de garage/parkeerplaats krijgt als u die nu huurt van Woonstede. In de meeste gevallen moet u de huur daarvan opzeggen. Uw ruilpartner kan zich voor een garage/parkeerplaats op een wachtlijst laten zetten. 
 • Informeer van tevoren naar de hoogte van de huur van beide woningen na de woningruil. Die hoeft niet hetzelfde te zijn als de huur die u en uw eventuele ruilpartner nu betalen.
 • Zorg ervoor dat u geen schuld heeft bij Woonstede. Uw aanvraag woningruil wordt anders niet in behandeling genomen. Daarnaast mogen u en uw ruilpartner geen overlast hebben veroorzaakt. 
 • Maak goede afspraken met uw aanstaande ruilpartner en leg deze vast in een door u zelf opgesteld ruilovereenkomst. 
 • U staat zelf in voor uw betrouwbaarheid en die van uw ruilpartner. Woonstede controleert of het echt de bedoeling van beide partijen is, om daadwerkelijk te ruilen. Als dat niet zo is, wordt de behandeling van een aangevraagde woningruil onmiddellijk stopgezet. Eventuele goedkeuring vervalt dan, zelfs als deze al definitief op papier stond. Woonstede kan u aansprakelijk stellen voor de door haar geleden schade en of gemaakte kosten. 
 • Verhuis pas als de hele procedure is afgerond. Verhuist u eerder, dan is dat onrechtmatig. Woonstede kan in dat geval zonder nader onderzoek de woningruil afwijzen.
 • Vermeld bij uw advertentie de voorwaarden die gelden om voor uw woning in aanmerking te komen. Informeer hiernaar bij ons Woonservice (0318) 695 695, menu keuze 3. Zo voorkomt u dat u reacties krijgt van mensen die niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij kunnen u ook alvast een indicatie geven over de nieuwe huurprijs van uw woning en u een plattegrond en foto van uw woning toesturen voor de advertentie.

Wilt u in aanmerking komen voor woningruil, vul dan het formulier in. Stuur deze vervolgens met de bijbehorende documenten naar Woonstede.

Handige links
 
Terug  Terug

Kleiner of groter wonen, maar er is geen woning beschikbaar. Misschien komt u in aanmerking voor woningruil.