Woonfraude

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien of hangen er opeens andere mensen rond in de woning dan kan het zijn dat er sprake is van woonfraude. Woonfraude is de verzamelnaam van allerlei illegale praktijken zoals bijvoorbeeld:

  • het doorverhuren van een (deel) van de huurwoning aan een ander 
  • het ruilen van een huurwoning zonder onze toestemming 
  • het verhuren van kamers van een huurwoning zonder toestemming van de verhuurder  (bijv. vakantieverhuur via Airbnb)
  • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte 
  • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder 
  • het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden. 
  • gebruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

Waarom opsporen?
De woningmarkt in Ede is krap. Voor een huurwoning is een jarenlange wachtlijst. De spelregels zorgen ervoor dat woningzoekenden op een eerlijke en rechtvaardige manier aanspraak kunnen maken op een huurwoning. Woonfraude is in strijd hiermee. Opsporen verbetert vaak de leefbaarheid in uw buurt. En wat denkt u dat het gevaar is als naast uw woning een hennepplantage wordt gehouden? Met het opsporen van woonfraude, komen er woningen vrij voor verhuur. Daar profiteert u van als u staat ingeschreven bij Huiswaarts.nu en netjes op uw beurt wacht. Heeft u een vermoeden dat er iets niet klopt rond een woning, meld dit dan aan ons. Uw melding is waardevol en maakt het mogelijk om misstanden aan te pakken. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met uw melding.

Gemeente Ede
Wij hebben met de Gemeente Ede een convenant gesloten dat het mogelijk maakt om gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie aan Woonstede te verstrekken. Woonfraudedossiers kunnen dan sneller worden opgelost.

Melden
Heeft u een vermoeden van woonfraude, dan kunt u dit op verschillende manier bij ons melden. Melden kan anoniem, uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw melding.

Digitaal melden
Met het formulier melden woonfraude kunt u (anoniem) uw woonfraude melden.

E-mail
Ook kunt u een e-mail sturen naar woonfraude@woonstede.nl.

Telefonisch
U kunt 's ochtends van 8.30 - 12.00 uur (anoniem) bellen naar ons; 0318-695 695.

 
Terug  Terug