Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 13 april 2015

Woonstede blikt positief terug op 2014
Woonstede heeft een goed jaar achter de rug: Alle begrotingsdoelen zijn gehaald en daarbij zijn we er in geslaagd binnen onze financiële mogelijkheden 34 nieuwbouwwoningen en het Kulturhus Wekerom op te leveren. En dat tegen lagere bedrijfskosten dan voorheen.

Minder huurverhoging voor mensen met lager inkomen
In 2014 hebben wij 4,7 miljoen aan verhuurdersheffing betaald. Deze heffing loopt de komende jaren op naar negen miljoen euro per jaar. Deze miljoenen kunnen we deels financieren uit kostenreductie. Maar we hebben ook de opbrengsten van de extra huurverhoging nodig. Onze zorg is de onzekerheid of onze huurders de extra huurverhoging in de toekomst wel kunnen betalen. Deze zorg delen we met de Huurdersbond Ede e.o. en de gemeenten waarmee we samenwerken. Het is voor ons daarom zoeken naar de balans tussen betaalbare huren en een gezonde financiële positie. In tegenstelling tot 2014 kiezen we in 2015 voor een inkomensafhankelijk huurverhoging die de inkomens tot € 43.000 ontziet. Deze keuze is in goed overleg met de Huurdersbond Ede e.o. tot stand gekomen.

Financieel gezond
De waarde van ons bezit is in 2014 gestegen, waardoor ons resultaat fors hoger is dan in 2013. Het bedrijfsresultaat na belastingen is daarom 108,3 miljoen euro positief. Los van de waarde-ontwikkeling van ons bezit is het kernresultaat 11.762.000 euro positief. We zijn en blijven dus een gezond bedrijf dat blijft zorgen voor beschikbare en betaalbare woningen. Nu en in de toekomst.
Voor een gedetailleerde toelichting op deze waardeontwikkeling verwijzen we graag naar blz. 35 van ons complete jaarverslag.

Lat iets lager
Hoewel we met het oog op onze resultaten van de afgelopen jaren met vertrouwen vooruit kijken, kunnen we niet op hetzelfde ambitieniveau blijven presteren. Voor de komende jaren blijft ons doel hetzelfde: een financieel gezond bedrijf dat zorgt dat ook mensen met een inkomen tot modaal een betaalbare en duurzame woning in mooie gemixte wijken kunnen vinden. We doen dit onder andere door nóg meer te bezuinigen op onze bedrijfslasten. We onderhouden onze woningen goedkoper maar wel met behoud van kwaliteit. En we bouwen minder en goedkopere nieuwbouwwoningen dan in de afgelopen jaren. Daarbij maken we maximaal gebruik van subsidiemogelijkheden en btw-voordeel.