Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 9 december 2015
Woonstede dankt Hans Kregting voor jarenlange inzet voor betaalbaar wonen

Op dinsdag 8 december jl. nam Hans Kregting na 8 jaar inzet voor de Huurdersbond Ede e.o. tijdens de Algemene Leden Vergadering officieel afscheid van Ede. Woonstede kijkt terug op een prettige en constructieve samenwerking met Kregting.

Directeur Woonstede, Wim Sterkenburg, sprak tijdens het officiële afscheid lovende woorden over Kregting: ‘Hans is er tijdens zijn voorzitterschap in geslaagd om het belang van een goede sociale volkshuisvesting lokaal en landelijk prominent te vertegenwoordigen. Hij bouwde o.a. door effectief gebruik te maken van sociale media een uitgebreid netwerk op, dat hij voor de belangenbehartiging van huurders en woningzoekenden zeer intensief en effectief heeft benut’.

Kregting veel bereikt
Kregting boekte in de afgelopen 8 jaar de nodige successen: afspraken over de jaarlijkse huurverhoging bij dalende inkomens van huurders, actieve betrokkenheid bij lopende projecten op het gebied van onderhoud en (energie)verbetering, zijn inzet om op het kazerneterrein minimaal 150 sociale huurwoningen te bouwen en zijn bijdrage aan de mede door de Huurdersbond ondertekende prestatieafspraken met de gemeente Ede.

Op het gebied van woonlasten besparende initiatieven stond Kregting aan de wieg van de energiecoaches in Ede, die bijdroegen aan bewustwording van stookgedrag van bewoners. De Huurdersbond won enkele jaren geleden de landelijke ‘Stook je rijk trofee’ voor organisaties en gemeenten die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparende maatregelen. Bij de stadsvernieuwing in de Uitvindersbuurt werden onder de titel ‘drie keer win’ studenten betrokken bij het leefbaar houden van de wijk waarin grootschalige sloop en vervangende nieuwbouw plaatsvond.

Stem van huurders
Woonstede dankt Kregting voor zijn inzet als betrokken en deskundig adviseur die de afgelopen 8 jaar een belangrijke rol vervulde bij het vormgeven van een samenleving waarbij de stem van de huurders met een bescheiden beurs op de juiste besluitvormingsniveaus werd gehoord. 
 
Structureel overleg
Circa zeven maal per jaar heeft Woonstede overleg met de Huurdersbond Ede e.o. over diverse relevante zaken. Dit varieert van huurbeleid tot Sociaal statuut, sociale plannen en jaar- en kwartaalverslagen.