Contact  Facebook  Twitter YouTube 
NIEUWS - 2 april 2015


Woonstede en Vilente tekenen voor 53 appartementen

Op het terrein tussen de Verlengde Amsterdamse weg en het Bunschoterpad in Ede komen nieuwe appartementen voor mensen met een lichte zorgvraag. Marian Teer, directeur van Woonstede en José van Vliet, bestuurder van Vilente tekenden daarvoor donderdag een samenwerkingsovereenkomst. De bouw start naar verwachting in 2016.

Het is de bedoeling dat op het nieuwbouwterrein 53 appartementen met een half verdiepte parkeergarage komen. Het plan bevindt zich nog in de ontwerpfase. Na de bestemmingsplanprocedure volgt dit jaar een definitief ontwerp en in 2016 volgt aanbesteding en start bouw. Marian Teer: “Alle huurders die bij ons ingeschreven staan, kunnen op deze woningen reageren. Het worden moderne appartementen nabij het centrum van Ede en ook het bos is dichtbij.” De woningen worden in 2017 aangeboden via www.huiswaarts.nu

Vilente gaat de zorg en aanvullende diensten zoals alarmering en maaltijden bieden. José van Vliet: “Door veranderingen in de zorg zijn verzorgingshuizen weggevallen. Er is echter nog steeds een grote groep mensen die veiligheid zoekt en zorg graag dichtbij wil hebben. Vilente en Woonstede hebben samen gekeken naar welke vorm van wonen met zorg past binnen het nieuwe zorgstelsel. In het ontwerp is aan de ene kant rekening gehouden met beslotenheid en aan de andere kant de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Daarmee helpen we problemen als eenzaamheid te voorkomen. We zijn er trots op dat we dit gezamenlijk aan inwoners van Ede kunnen bieden en we zijn blij met deze samenwerking.”

Op de foto: José van Vliet, bestuurder van Vilente (links) en Marian Teer, directeur van Woonstede (rechts) op het terrein waar wordt gebouwd