NIEUWS - 21 september 2017

 
In vijf stappen naar een vernieuwd tuindorp

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd. Gestart wordt met de renovatie van vijftig woningen. Daarna wordt in stapjes de wijk vernieuwd tot een eigentijds tuindorp.

De renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg vormt medio 2018 de start van de wijkvernieuwing. Daarna wordt jaarlijks een gebied van ongeveer 40 woningen gesloopt en herbouwd. Na de afronding van de renovatie wordt begin 2019 gestart met sloop en nieuwbouw aan de kop van de Kolkakkerweg en aan de Klaprooslaan-Talmalaan. De wijkvernieuwing eindigt naar verwachting eind 2022 aan de oostelijke kant van de wijk met het gebied tussen de Verlengde Maanderweg en de Prinsesselaan. De planningskaart

Wensen uit de buurt
Voordat Woonstede en de Bewonerscommissie Kolkakker de fasering en de planning maakten, is eerst advies ingewonnen bij de bewoners en de gemeente. De afgelopen maanden zijn individuele gesprekken gevoerd waarin huurders konden aangeven wat hun wensen zijn over hun persoonlijke voorkeuren. Daaruit bleek dat er voornamelijk behoefte is aan eengezinswoningen met een tuin en gelijkvloerse woningen voor senioren. In de tweede fase worden veel verschillende woningtypes gerealiseerd (eengezinswoningen, seniorenwoningen, appartementen) waarmee er keuze voor de huurders is.

Voorbereiding op renovatie
Het komend half jaar wordt samen met de toekomstige huurders van de renovatiewoningen een renovatieplan gemaakt. De gemeente is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Dit is een plan waarin is omschreven hoe de woningen en hun omgeving eruit komen te zien. Ook moeten een aantal verplichte onderzoeken in de wijk worden gedaan zoals onderzoek naar beschermde planten en dieren, naar asbest en naar de bodemkwaliteit.


Zo ziet de Verlengde Maanderweg er straks misschien uit

Karakteristiek tuindorp
Naar verwachting wordt in de zomer van 2018 gestart met de renovatie. Medio 2019 worden de eerste woningen gesloopt en in de stijl van een tuindorp herbouwd. Hoe dit tuindorp eruit gaat zien, is omschreven in het stedenbouwkundig plan dat samen met buurtbewoners is gemaakt. Belangrijk was dat de bestaande woningen model zouden staan en dat karakteristieke kenmerken terug zouden komen. Dit stedenbouwkundig plan is te vinden op bit.ly/spkolkakker  


Het stedenbouwkundig plan werd samen met bewoners gemaakt