Aanbieden woning

Als u gereageerd heeft op een advertentie (loting of aanbodwoning) en u staat boven aan de selectielijst van Huiswaarts, dan ontvangt u van de afdeling Woonservice een aanbieding. Deze aanbiedingsbrief wordt per e-mail naar u toegestuurd. Let op: Deze aanbieding is altijd onder voorbehoud! In de aanbieding staat informatie over bijvoorbeeld het adres van de woning, de gegevens die wij van u nodig hebben om te toetsen of u aan de voorwaarden voldoet, de uiterste reactiedatum. Maar u treft ook de plattegrond van de woning, huurspecificatie, buurtinformatie en een antwoordformulier aan.

Kosten:
Voor het ontvangen van een aanbieding worden geen kosten in rekening gebracht.

Bijzonderheden:
Als u geselecteerd staat voor een woning, is uw inschrijving geblokkeerd. U kunt nu niet reageren op het nieuwe aanbod. Ook krijgt geen aanbod voor een andere woning (waarop u al eerder had gereageerd) waarbij u ook bovenaan de selectielijst staat. U krijgt dus maar één aanbod tegelijk.

Tip! Als u een aanbod van ons krijgt en u bent niet geïnteresseerd, levert u dan zo spoedig mogelijk het antwoordformulier in, zodat de blokkade wordt opgeheven. U kunt dan weer meedoen met het overige aanbod. Vult u bij weigering ook de reden in.

Handig: Alle informatie over huurtoeslag, inclusief de mogelijkheid om een persoonlijke proefberekening te maken, vindt u op www.toeslagen.nl. Heeft u geen internet, dan maakt Woonservice deze berekening voor u . Deze berekening kan alleen worden gemaakt als u een schatting van uw (gezins)inkomen over het lopende jaar meeneemt.

 
Terug  Terug