Accepteren van een nieuwe woning

Heeft u de woning bezichtigd en bent u nog steeds geïnteresseerd in de woning, dan vragen wij u binnen 1 werkdag de onderstaande documenten in te leveren. Indien u langer dan een jaar samen ingeschreven bent bij huiswaarts, gehuwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan dienen wij de documenten ook van de medeaanvrager te ontvangen. Let op: heeft u niet binnen deze termijn alle documenten ingeleverd, dan ziet Woonstede dat als een weigering en bieden wij de woning aan de volgende kandidaat aan.  

Bij acceptatie vragen wij om de volgende gegevens

  • Acceptatieformulier
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zowel voor- als achterkant) Meer informatie over het maken van een veilige kopie van uw legitimatiebewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Uittreksel van de gemeente (Basis Registratie Personen) met uw woonhistorie (alleen nodig als u buiten de gemeente Ede woont) Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente of zelf printen via MijnOverheid.
  • Verhuurdersverklaring van uw verhuurders van de afgelopen vier jaar (niet nodig als u de afgelopen vier jaar alleen van Woonstede/Plicht Getrouw gehuurd heeft)
  • Kopie van huur- of koopovereenkomst van uw woningen van de afgelopen vier jaar (niet nodig als u de afgelopen vier jaar alleen van Woonstede/Plicht Getrouw gehuurd heeft)
  • Drie recente loonstroken/inkomensbewijzen van al uw werkgevers/uitkeringsinstanties (kopieën)
    Als u een zzp'er bent, hebben wij een ingevulde prognose ondernemersinkomen nodig. Bekijk hier het voorbeeld.
  • Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 of 2021. Heeft u de aanslag niet in huis? Dan hebben wij een inkomensverklaring van 2020 of 2021 nodig. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543 of via Mijn Belastingdienst
Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Woonstede is wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huurprijs moet passen bij uw verzamelinkomen en huishoudgrootte. Wij controleren en registreren deze gegevens.

Als wij hebben vastgesteld dat u definitief in aanmerking komt voor de woning, dan ontvangt u hiervan een bevestiging. Pas dan is de aanbieding definitief. Wij nodige u uit om de huurovereenkomst te komen tekenen.

 

Bijzonderheden
Zodra u een aanbod- of lotingwoning accepteert, vervalt uw inschrijving bij huiswaarts.nu. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven. Wanneer u een woning voor tijdelijke verhuur accepteert vervalt uw inschrijving niet.

Mocht u alsnog besluiten om de gereserveerde woning te weigeren, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden. Uw weigering wordt behandeld als een huuropzegging. Dit houdt in dat de huurderving, die we als gevolg van de weigering oplopen, bij u in rekening wordt gebracht. Houdt u er bij een weigering ook rekening mee dat de zaken en goederen die u eventueel van de vorige huurder hebt overgenomen, op uw kosten worden verwijderd.

Tip: Wij laten u zo snel mogelijk weten, nadat uw documenten zijn goedgekeurd, wanneer u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. Maak tot die tijd geen afspraken met leveranciers en zeg uw huur bij uw huidige huurder voor die tijd niet op. Voorkom dat u langer dan noodzakelijk dubbele huur betaalt.

Tip: Meld u zelf aan voor gas, water en elektra.

Handig
Als u via DigiD inlogt op Mijn Overheid kunt u naar "Persoonlijke gegevens" en vervolgens naar "Basisregistratie Personen". Hier kunt u zelf uw woonhistorie inzien en opslaan om naar ons te mailen.
U kunt het Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met uw woonhistorie ook bij het digitale loket van uw gemeente aanvragen. Na overmaken met Ideal wordt het binnen 2 werkdagen naar u toegestuurd. 

 
Terug  Terug