Asbest

Asbest is in het verleden vaak als brandwerend materiaal gebruikt in de bouw. Sinds 1994 is het toepassen van asbest verboden. Tegenwoordig weten we dat de verwerking van asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het doel van de overheid is om in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers te hebben. Daarom wil de overheid de hoeveelheid asbesthoudende materialen door de jaren heen terugdringen.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De meeste typen asbest in Nederland zijn wit asbest, blauw asbest en bruin asbest. Voor het ongeoefende oog is asbest lastig te herkennen en asbestvezels zijn niet met het blote oog te zien. Vaak spreken we over 2 soorten asbest: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. In goede staat van dit materiaal en als het niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij. Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks aan het draagmateriaal gebonden.

Zelf voorkomen dat asbestvezels vrijkomen

Wilt u klussen of twijfelt u? Neem dan vooraf contact op met Woonstede. Daarnaast hebben wij een aantal richtlijnen om het vrijkomen van vezels te voorkomen:

 • Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal.
 • Asbesthoudende vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen en bedekken met nieuwe vloerbedekking.
 • Als asbesthoudende vloerbedekking versleten of beschadigd is, schakel dan een professioneel bedrijf in voor verwijdering
 • Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, moet u maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen of professioneel laten verwijderen.

Bestrijding asbesthoudende daken vanuit Woonstede

De overheid wil de hoeveelheid asbesthoudende materialen terugdringen. Daarom zijn vanaf 2024 alle asbesthoudende daken die in direct contact staan met de buitenlucht verboden. Dit betekent dat wij voor die datum al deze daken gaan vervangen.

 • Bij wie
  Woningen die na 1994 zijn gebouwd, zijn gebouwd zonder asbesthoudende bouwmaterialen. Deze woningen hoeven wij niet nader te onderzoeken op asbest. Huurders van woningen die voor 1994 zijn opgeleverd ontvangen van ons een brief. Hierin geven we ze meer informatie en vragen we om hun meewerking.
 • Hoe
  We gaan onderzoeken of er sprake is van mogelijk asbestverdachte materialen buiten de woning. Daarna schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in om een asbestinventarisatie te doen. Daaruit blijkt of er daadwerkelijk sprake is van asbest.
  Als er sprake is van asbest moet dat verwijdert worden. Wanneer deze inventarisatie en het verwijderen plaats vindt is afhankelijk van de hoeveelheid asbesthoudende daken, kosten en het al gepland onderhoud.
 • Waar kan asbest voor komen?
  We letten op asbestverdachte materialen, zoals daken van schuurtjes, garages, aanbouwtjes en zelf aangebrachte voorzieningen buiten de woning. Ook in plantenbakken en borderafscheidingen kan asbest zitten.

Risico’s van asbest

Er treden alleen gezondheidsrisico’s op als losse asbestvezels ingeademd worden. Dat is alleen het geval bij niet-hechtgebonden asbest. Deze vezels zijn niet of nauwelijks gebonden aan het draagmateriaal, waardoor ze gemakkelijk vrij komen en worden ingeademd.

Kans op ziektes

Het betekent niet dat als u asbestvezels inademt, dat u per definitie ziek wordt. De kans op een ziekte als gevolg van het inademen van asbestvezels hangt af van hoelang het wordt ingeademd en de concentratie van de asbest. Wilt u meer lezen over eventuele gezondheidsrisico’s dan verwijzen wij u graag naar deskundige partijen op dit gebied:  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Meer informatie

Voor meer informatie over het verwijderen van asbest in uw woningen, kunt u contact opnemen met Woonstede via info@woonstede.nl. Woonstede houdt zich aan de geldende wetgeving en probeert eventuele risico’s voor mens en milieu te voorkomen.

Op de website van Rijksoverheid vindt u nog meer informatie over asbest in woningen.

 

 

 
Terug  Terug

Controleer of u ramen en deuren goed afsluit als u weggaat

Weet u dat u met het Politiekeurmerk Veilig Wonen 90% minder kans heeft op inbraak in uw woning