Bouwen aan voldoende betaalbare woningen

Beschikbaarheid

Waar zetten we ons voor in

De wachttijden voor een woning zijn lang en lopen op. We denken dat het (te) lang wachten op een huis negatief werkt op het welzijn van woningzoekenden. Woonstede opereert met name in de gemeenten Ede en Scherpenzeel.

In de Nationale Woon- en bouwagenda wordt gestreefd naar 30% sociale huur van de totale woningvoorraad (nieuwbouw en bestaande bouw). Daarom zoeken we naar manieren om nog meer woningen toe te voegen, want wij streven ook naar 30% sociale huur.

Betaalbaarheid

Waar zetten we ons voor in

De betaalbaarheid van wonen draagt bij aan het woongeluk en het welzijn van onze huurders. We willen gelijke slagingskansen voor iedereen. Daarom herzien we ons beleid op passend toewijzen. Door gelijke kansen krijgen we meer spreiding in inkomen door het hele bezit. Dat is goed voor de diversiteit in wijken en buurten.

Betaalbaarheid gaat over meer dan alleen de hoogte van de huur. Of een woning betaalbaar is hangt af van verschillende factoren zoals huishoudsamenstelling, inkomsten, servicekosten en ook (energie)kosten.  

We ondersteunen huurders bij het beperken van hun woonlasten. Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers. Wij helpen onze huurders gebruik te maken van deze voorzieningen.