Colofon

www.woonstede.nl is de website van woningcorporatie Woonstede. De site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie van de Stichting Woonstede. Voor informatie kunt u contact opnemen met info@woonstede.nl.

Wij besteden uiterste zorg aan het zo compleet, juist, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de nformatie op deze site. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Of meent u dat de site fouten of onvolkomenheden bevat, dan wel anderzijds verbeterd kan worden? Dan vernemen wij dit graag van u.

Stichting Woonstede
T.a.v. Afdeling Communicatie
Postbus 191
6710 BD EDE

Telefoon: 0318-695 695

E-mail: info@woonstede.nl

Woonstede is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI's). Het RSIN-nummer is 800778698. Woonstede staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09055271.

Het auteursrecht op deze website wordt door de Stichting Woonstede uitdrukkelijk voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden.

 
Terug  Terug