NIEUWS - 12 april 2016
Corporaties en provincie maken ruim 11.000 sociale huurwoningen duurzamer

Afgelopen twee jaar hebben vijfenveertig Gelderse woningcorporaties met behulp van de investeringsimpuls van provincie Gelderland 11.400 woningen verduurzaamd. Alle partijen zijn meer dan tevreden over de behaalde resultaten. De kwaliteits-verbeteringen hebben geleid tot extra werkgelegenheid, nieuwe opleidingsplaatsen en voor de huurders meer wooncomfort en lagere woonlasten.

In 2013 stemde de provincie Gelderland in met een plan van de Gelderse woningcorporaties om op grote schaal sociale huurwoningen extra te verduurzamen. Met de toekenning van 68 miljoen euro konden de corporaties hun bestaande onderhoud- en renovatieplannen (soms versneld) met extra ambitie uitvoeren. Zij hadden hiervoor zelf al 230 miljoen euro gereserveerd.

Josan Meijers, gedeputeerde bij de provincie Gelderland: “Het plan was veelbelovend en als provincie stonden we er helemaal achter. Nu de resultaten bekend zijn en het duidelijk is dat de subsidie een positieve bijdrage heeft geleverd aan zowel de werkgelegenheid als aan de portemonnee van de huurders, zijn we meer dan tevreden.” Hoofddoel van de provincie was om met deze subsidie een impuls te geven aan de werkgelegenheid in de regio. Zij stelde de voorwaarden dat de verduurzaming, naast extra energielabelstappen, in twee jaar minimaal 600 extra arbeidsplaatsen en 150 leerlingwerkplaatsen zou moeten opleveren.

Duurzaam investeren in werkgelegenheid
Aan die gestelde voorwaarden is ruimschoots voldaan. Op tientallen plaatsen in Gelderland hebben de corporaties in 2014 en 2015 hun bestaande plannen (soms versneld) met extra duurzaamheidsambitie uitgevoerd. Er zijn honderden mensen extra nodig geweest om in zo’n korte tijd zoveel duurzaamheidsmaatregelen te realiseren.

In totaal hebben 2.500 mensen (fte) aan deze projecten gewerkt. Nu de crisis over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn, is het effect blijvend positief en kan het merendeel van de mensen aan het werk blijven. Ook het aantal leerlingwerkplaatsen is ruimschoots gehaald. Door de gezamenlijke aanpak van corporaties, provincie, het bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven in de bouw en installatietechniek zijn er, in plaats van 150, zelfs 190 leerwerkplekken gekomen. Behalve een impuls aan de werkgelegenheid op korte termijn, zorgen deze opleidingsplaatsen voor de toekomst voor voldoende goedopgeleide nieuwe vakmensen.

Duurzaam investeren in betaalbaarheid
De investeringen in duurzaamheid hebben bij de 11.400 woningen geleid tot totaal 38.000 labelstappen. De energiebesparende maatregelen, zoals dak- en gevelisolatie, HR-glas, energiezuinige ketels en zonnepanelen, bieden een positieve bijdrage aan het wooncomfort en de betaalbaarheid en dragen daarnaast bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Bij gelijkblijvend stookgedrag kunnen huurders rekenen op een verlaging van de gas- en stroomrekening, en dus een verlaging van de woonlasten. Dit kan oplopen tot een besparing van tientallen euro’s per maand.

Duurzame samenwerking
Een geslaagd project vindt ook Krista Walter, directeur De Goede Woning en voorzitter van alle samenwerkingsverbanden. “Geslaagd vanwege de behaalde positieve resultaten én geslaagd vanwege de nauwe samenwerking tussen alle deelnemende partijen.”

Edese situatie
De totale subsidie van de provincie Gelderland voor het verduurzamen van huurwoningen in de gemeente Ede en Scherpenzeel bedraagt € 5.591.888. Met deze subsidie zijn 859 woningen voorzien van energetische maatregelen. Bij deze woningen zijn minimaal 2 labelstappen per woning gemaakt.

Het totaal aantal gerealiseerde labelstappen voor deze projecten komt uit op 3.594 labelstappen.
Hieronder staat een visuele weergave van de labelstappen welke gemaakt zijn bij deze projecten.

Door de energetische maatregelen komen de energielasten voor huurders lager uit (bij gelijk verbruik). Dit kan oplopen tot € 120 tot € 180 per jaar. De hoogte van dit bedrag hangt af van het type woning, het gedrag van de bewoners en de maatregelen die zijn uitgevoerd tijdens het onderhoud aan de woning. Daarnaast is bij alle woningen het wooncomfort verbeterd.