NIEUWS - 10 februari 2016
Prestatieafspraken 2016 getekend

De bestuurders van Woonstede, Plicht Getrouw, de Huurdersbond, huurdersorganisatie Plicht Getrouw en gemeente Ede hebben hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2016. Hierin staat onder andere hoe om te gaan met onderwerpen op het gebied van wonen, zoals het toevoegen van woningen zodat wachtlijsten voor een sociale huurwoning korter worden. Een zo laag mogelijke huurverhoging zodat de huren relatief laag blijven, maar er wel geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw. En de zorg voor een betere energieprestatie van woningen, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven.