NIEUWS - 15 juli 2016

66% van de bewoners in de Kolkakkerbuurt stemden vrijdag in met de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt. Zoals afgesproken is met de Huurdersbond Ede is er echter 70% instemming nodig om definitief door te kunnen met het plan. Woonstede gaat met de Bewonerscommissie om tafel om zich op de situatie te beraden.

Er is afgelopen jaar door Woonstede en de Bewonerscommissie gewerkt aan een plan dat recht doet aan alle wensen in de wijk. Daarom was het voorstel om een derde van de woningen 50 woningen aan de Kolkakkerweg te renoveren. De andere woningen zouden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw in dezelfde stijl. In het voorstel is gedacht aan verschillende wensen in de wijk. Sommige bewoners willen naar een gerenoveerde woning, of verhuizen naar een woning buiten de wijk. Anderen willen graag een nieuwbouwwoning.

Wijkbijeenkomsten
Alle 149 bewoners hebben hun stem uitgebracht. Dat is uniek te noemen en laat iets zien van hoe de betrokkenheid is van de bewoners is bij hun wijk. Woonstede en bewonerscommissie hebben zich hier hard voor gemaakt tijdens het proces. Maandelijks waren er wijkbijeenkomsten in koffiestandjes op straat, ook op bewonersavonden en via enquetes konden bewoners hun stem laten horen. 
De koffiestand op een regenachtige dag in april. Maandelijks was er een wijkbijeenkomst onder het genot van koffie 

Uit de uitkomst blijkt wel dat een meerderheid voor het plan is, maar niet de benodigde 70% om nu een besluit te kunnen nemen. Daarom nemen de Bewonerscommissie en Woonstede de tijd om de uitkomst te bespreken en zich te beraden op het vervolg. Naar verwachting is na de zomer meer bekend over het vervolg. De wijk wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.