NIEUWS - 24 augustus 2016

Kolkakkerbuurt aan de slag met stedenbouwkundig plan

Woonstede en de Bewonerscommissie Kolkakker hebben besloten door te gaan met de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt. Er wordt samen met de wijk een stedenbouwkundig plan gemaakt dat daarna opnieuw ter stemming aan de wijk wordt voorgelegd.

De projectgroep denkt dat deze aanpak het meeste recht doet aan de situatie. Tijdens een stemming op 15 juli bleek dat 99 bewoners achter het plan stonden. Dit is 66% van het totaal aantal stemmen en was helaas net niet de benodigde 70%. “Uit de stemming bleek dat we op de goede weg zijn maar dat er nog wel behoefte is aan meer duidelijkheid over de toekomst.” vertelt Edwin Boonstoppel, projectleider van Woonstede: “Daarom gaan we met de wijkbewoners werken aan een stedenbouwkundig plan.” Een stedenbouwkundig plan is een boekje met informatie over de nieuwe wijk. Bijvoorbeeld over de woningtypes maar ook over groen en parkeren.

Er is afgelopen jaar door Woonstede en de Bewonerscommissie gewerkt aan een totaalplan dat recht doet aan alle wensen in de wijk. Daarom was het voorstel om 50 woningen aan de Kolkakkerweg te renoveren. De andere woningen zouden worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw in dezelfde stijl. Dit plan blijft bestaan maar wordt met een stedenbouwkundig plan concreter gemaakt. “Helemaal opnieuw beginnen of het project stil zetten, doet geen recht aan de situatie”, zegt Lisan Verboom, voorzitter van de Bewonerscommissie Kolkakker. “Twee derde van de bewoners heeft ingestemd met het plan, wat voor ons duidelijk maakt dat we naar verhouding goed naar hen hebben geluisterd. Met het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan gaan we ons best doen om zoveel mogelijk woonwensen van bewoners uit de buurt te verwezenlijken.”  

Alle wijkbewoners en direct omwonenden die zich voor meedenken hebben opgegeven, worden binnenkort uitgenodigd voor de eerste avond over het Stedenbouwkundig Plan.