NIEUWS - 9 maart 2017

Extra 'woonruimte' voor gierzwaluw en mus

Op 8 maart kregen stadsvogeladviseurs Henk van Paassen en Raymond de Heer symbolisch een gierzwaluw- en een mussenkast uit handen van Woonstede. Woonstede schenkt 100 gierzwaluwkasten en 50 mussenkasten aan de beide stadsvogeladviseurs van Ede, die deel uitmaken van een landelijk netwerk van Vogelbescherming Nederland.

De beide stadsvogeladviseurs zijn blij met de nestkasten. Doordat huizen worden gerenoveerd en geïsoleerd is er voor gierzwaluwen en huismussen tegenwoordig steeds minder ruimte om te broeden. Met het plaatsen van deze nestkasten komt er weer nieuwe woonruimte voor deze stadsvogels in Ede.

10.000 insecten per dag
Gierzwaluwen verblijven slechts 3 maanden in ons land (van 1 mei tot 1 augustus) alleen om jongen te krijgen en daarna vertrekken ze weer naar Afrika. De meeste mensen kennen deze beschermde vogel van het vertrouwde gierende geluid en de sikkelvormige silhouetten in de lucht. Bijna 99% van hun tijd brengen zij door in de lucht. Daar doen zij alles: eten, drinken, slapen en paren. Alleen voor het broeden komen zij uit de lucht. In de lucht is de gierzwaluw op zoek naar insecten waarvan hij er wel zo’n 10.000 per dag kan vangen.

Huismussen zijn standvogels en hebben het vooral moeilijk in de stad. Dit komt omdat huizen steeds minder toegankelijk worden voor vogels om eronder te broeden. Huismussen komen momenteel vooral voor in buurten waar de vogels nog onder de pannen kunnen komen. Vaak zijn dit buurten waar zij ook voldoende voedsel- en schuilgelegenheid (heggen en struiken) hebben.

De nestkasten zijn door Woonstede gebruikt bij enkele groot onderhoudsprojecten in Ede en Bennekom. Marian Teer: “Wij hebben de nestkasten niet meer nodig en ze liggen al enige tijd in de opslag. Daarom hebben we besloten ze een tweede leven te gunnen.” De mussenkasten kunnen direct worden opgehangen, want mussen gaan vanaf begin maart op zoek naar een plek om te nestelen. De gierzwaluwkasten moeten voor eind april worden opgehangen. Rond 30 april keren namelijk de eerste gierzwaluwen terug uit Afrika om te zoeken naar een passende nestgelegenheid.

Zelf een nestkast?
De beide stadsvogeladviseurs willen de kasten gaan inzetten op plaatsen waar gierzwaluwen en huismussen dringend extra nestgelegenheid nodig hebben. Beide stadsvogeladviseurs staan open voor suggesties van lezers, wanneer zij goede locaties weten om deze kasten op te hangen. Heeft u zelf interesse om een of meerdere nestkasten op te hangen? Stuur dan een mailtje naar h.van.paassen@hetnet.nl o.v.v. ‘gierzwaluwkast’ of Stadsvogeladviseur.Ede@ziggo.nl o.v.v. ‘mussenkast’. Voor een kleine vergoeding kan de gewenste nestkast ook worden opgehangen. 

Op foto van links naar rechts: Henk van Paassen (stadsvogeladviseur), Kees-Willem Schoen en Marian Teer (Woonstede) en Raymond de Heer (stadsvogeladviseur)