Nieuws uit de Kolkakkerbuurt

Augustus 2020 | Sloop Kolkakkerbuurt gestart
Na weken van intensieve voorbereiding is de daadwerkelijke sloop van de Kolkakkerbuurt begonnen. De eerste woningen zijn ondertussen verdwenen.


De vernieuwing van de Kolkakkerbuurt gebeurt in vier fases. De eerste fase betrof de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg. Die is vorig jaar afgerond. Nu zijn we bezig met de sloop van de woningen in fase 2. Hier ziet u om welk gebied het gaat. De sloop duurt naar verwachting tot september. Daarna wordt de grond klaar gemaakt voor de nieuwbouw van 85 woningen. Woonstede verwacht daar begin 2021 mee te starten. De nieuwe woningen worden eerst aangeboden aan de huurders die moesten verhuizen vanwege de wijkvernieuwing. De woningen die daarna overblijven, worden aangeboden via Huiswaarts.nu.

Juni 2020 | Hekken om de woningen
De hekken om de woningen zijn geplaatst. Nu vindt er eerst archeologisch onderzoek plaats. Vervolgens worden de nutsvoorzieningen in de betreffende woningen afgesloten. Daarna begint de daadwerkelijke sloop. Deze wordt in september afgerond. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is het belangrijk dat de wijk veilig en leefbaar blijft. Daarom is er een beheerteam samengesteld waarin Woonstede, ACV en de bewonerscommissie samenwerken. Ook de verkeersveiligheid in de Kolkakkerbuurt is een belangrijk punt van aandacht. De routes van het sloop- en bouwverkeer worden zorgvuldig vormgegeven door Woonstede en de gemeente Ede, in overleg met de bewonerscommissie. Zo zorgen de partijen er samen voor dat de wijk leefbaar en veilig blijft voor alle mensen die er wonen. 

Mei 2020 | Start van de sloop
Woonstede start binnenkort met de volgende fase van wijkvernieuwing in de Kolkakkerbuurt. In deze tweede fase worden 68 woningen gesloopt. Na de sloop worden eerst riolering, het warmtenet en nutsvoorzieningen aangelegd. Daarna wordt de grond  klaar gemaakt voor de start van de nieuwbouw. Woonstede verwacht in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de nieuwbouw, die ongeveer een jaar in beslag neemt.

April 2020 | Onderzoek bodem en flora en fauna vooraf aan sloop 
De Wet Natuurbescherming zorgt voor bescherming van planten en dieren. Woonstede moet diverse onderzoeken laten doen en maatregelen nemen. Met netten over de woningen wordt voorkomen dat mussen en gierzwaluwen nestelen en straks verstoord worden door de sloop. Ook wordt gekeken welke struiken, bosjes en bomen gesnoeid moeten worden om te voorkomen dat vogels zich hier nestelen. Een ecoloog adviseert over de juiste uitvoering van de maatregelen.
Ook de bodem wordt goed onderzocht. Er wordt gekeken of er geen bodemverontreiniging is, of er geen (niet gesprongen) explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn en er vindt ook archeologisch onderzoek plaats. Er wordt zoveel mogelijk in plantsoenen en tuinen gewerkt waarna dit weer netjes wordt dichtgemaakt. De bewoners in wiens tuin wordt gewerkt, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Maart 2020 | Planning van fase 2
De Kolkakkerbuurt gaat een nieuwe fase in. Achter de schermen is met vele partijen een ingewikkelde puzzel gelegd. Maar het is gelukt om twee bouwfasen samen te voegen en daarmee in de totale planning tijdwinst te krijgen. Nog voor de zomer kan worden gestart met de sloop.
Zoals iedereen heeft kunnen merken, is er vertraging gekomen in de werkzaamheden in de Kolkakkerbuurt. Dat vinden wij erg jammer. Tenslotte willen wij allemaal natuurlijk dat de wijkvernieuwing snel tot een goed einde komt. Deze vertraging komt deels door de stikstofcrisis (PAS) maar ook doordat er meer tijd nodig was om de renovatiewerkzaamheden aan de Kolkakkerweg goed uit te voeren. 
We kunnen nu een nieuwe fase in: het slopen en klaarmaken voor de bouw. In overleg met alle partijen is het gelukt om ook tijd te besparen. Dat komt omdat bouwfase 2 en 3 worden samengevoegd. Daarmee worden niet 36 maar 85 woningen in de tweede fase gebouwd. Ondanks de stikstofcrisis duurt daardoor de totale wijkontwikkeling even lang als gepland.


In fase 2 (blauw) worden meer woningen gesloopt en gebouwd. Voordelen: sneller meer woningen beschikbaar en tijdsbesparing op de totaalplanning. Nadeel is dat sommige bewoners niet meer in één keer kunnen verhuizen naar nieuwbouw.

Februari 2020 | Beheerteam en hulp
Dit jaar wordt gestart met de sloop van de Kolkakkerbuurt. Om alles zo goed mogelijk te laten lopen, werken Woonstede, de gemeente en de aannemer samen aan de voorbereidingen. Daarbij geadviseerd door de bewonerscommissie die opkomt voor de belangen van bewoners in de wijk en zorgt dat zaken geregeld worden. Zo wordt er weer een beheerteam opgericht met beheer en politie die zorgt dat de wijk netjes en veilig blijft. Ook bewoners die dat nodig hebben, worden geholpen met verhuizen en met vragen die er mogelijk zijn.

December 2019 | Druk overleg achter de schermen
Achter de schermen is druk overleg met gemeente, bouwers en nutsbedrijven. Om met de laatste te beginnen: de bedrijven die zorgen voor water, elektriciteit maar ook voor de riolering zijn partijen waar we afhankelijk van zijn. Na de sloop gaan zij ook het eerst aan de slag. Daarom is 18 december door de gemeente (als opdrachtgever en eigenaar van de grond) een overleg gepland met Woonstede en deze bedrijven. Woonstede wil in dit gesprek ervoor pleiten prioriteit te geven aan de Kolkakkerbuurt. Verder zijn met de gemeente gesprekken over openbaar groen, straatwerk en de route van het bouwverkeer. Met de aannemer zijn gesprekken over bouwplanning, bouwkosten en fasering. Omdat het afhankelijk is van veel externe partijen is nog niet zeker wanneer de sloop kan beginnen.

Oktober 2019 | Voorbereiding sloop en nieuwbouw gestart
De voorbereidingen van sloop en nieuwbouw is gestart. Er zijn een groot aantal partijen waarmee de puzzel moet worden gelegd. Met de bouwers zijn er onderhandelingen over kosten, planning en fasering. Met nutsbedrijven onderhandelen we over alles ondergronds, ze willen het liefst zo weinig mogelijk tijd en geld kwijt zijn. Met het Warmtebedrijf Ede is afstemming nodig over de aanleg van het ondergrondse warmtenet, er zijn veel andere projecten in Ede die wachten op hun beurt. De gemeente Ede wil graag weten hoe het gaat met bouwverkeer, riolering, parkeerplaatsen, stoepen etc. Maar ook de bouwvergunning: hoe zit het met de stikstofdiscussie? Huurders (al of niet met een tijdelijk huurcontract) en tijdelijke bewoners die anti-kraak wonen, willen we ook graag op de hoogte houden. Ze willen het liefst zo snel mogelijk weten of ze kunnen blijven wonen of dat ze moeten verhuizen. Zij horen het als eerste als de puzzel is gelegd.

September 2019 | Werkzaamheden hervat 
Na de zomervakantie worden de laatste werkzaamheden nagelopen. Als er klachten zijn, extra wensen of vragen, dan worden die in orde gebracht. Ook buiten moet er qua straatwerk nog veel gebeuren.

Juli 2019 | De laatste sleutels
De renovatie van de Kolkakkerbuurt is bijna ten einde. Tot eind juli wordt nog heel hard gewerkt om tijdig de sleutels uit te kunnen reiken aan de nieuwe bewoners van de Kolkakkerweg. Daarna is het bouwvakvakantie en is het tijd om van de zomervakantie te genieten. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een planning voor de nieuwbouw. Meer hierover is naar verwachting bekend in september. In de wijk wordt komende week nog een nieuwsbrief verspreid. Of uw weg gaat of thuisblijft, we wensen u een fijne vakantie! 

Juni 2019 | Overeenkomst voor nieuwbouw 
Woonstede heeft met drie bouwbedrijven een overeenkomst gesloten om de komende vijf jaar 500 tot 600 nieuwe huurwoningen te bouwen in Ede en omgeving. Een belangrijke mijlpaal, waarmee we er voor zorgen dat er de komende jaren meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen. De Kolkakkerbuurt is een van de eerste projecten die wordt uitgevoerd. 

4 juni 2019 | Hedera: 5 tips en trucs
Hedera, of klimop is een klimplant die bijna overal wel kan groeien. Hedera is een goede haagplant en daarom wordt hij in de Kolkakkerbuurt gebruikt. Maar hoe krijg je nu snel een dichte haag en zorg je ervoor dat hij niet gaat woekeren? Een paar tips:
Water geven. Hedera is gek op water en bij een droge zomer kunnen jonge plantjes dood gaan. Dus besproei het oppervlak regelmatig maar niet overvloedig.
Toppen. Zodra de klimop de hoogte van uw gaaswerk heeft bereikt, moet u de plant ‘toppen’. De plant gaat meer zijscheuten ontwikkelen en het gaaswerk wordt voller met blad.
Snoeien. Als het gaaswerk volgroeid is, snoeit u de haag om deze in model te houden. Snoeien is ook goed voor de vitaliteit van de plant. De plant kan schade aanrichten aan woningen en schuren, dus het belangrijk om de klimop hiervan weg te houden. U kunt bijna altijd snoeien behalve bij vorstperiodes. 
Stekken. De stukken die u afsnoeit, kunt u makkelijk stekken. Met die stekjes kunt u lege plekken opvullen of planten die dood gegaan zijn vervangen. Hoe u dat doet? Zet een stukje van ca 10 centimeter in een potje met vochtige grond. Goed natmaken, in de schaduw zetten en de blaadjes half afknippen. Dan maakt de hedera nieuwe worteltjes en kun je de plantjes tussen de rest zetten.

8 mei 2019 | Kennismakingen aan de Kolkakkerweg
Steeds meer bewoners krijgen de sleutel van hun gerenoveerde woning aan de Kolkakkerweg. Dat zijn soms oorspronkelijke bewoners, soms bewoners uit andere delen van de wijk die naar de Kolkakkerweg verhuizen en soms nieuwe bewoners.

Om deze bewoners met elkaar in contact te brengen, werd door Woonstede en de Bewonerscommissie een ontmoeting georganiseerd. Het werd een gezellige en drukke avond in Buurtcentrum de Kolk. De komende weken wordt naar verwachting elke week een blok opgeleverd en  gaan we richting de afronding van de renovatie.

2 april 2019 | Oplevering eerste woningen Kolkakkerweg

Met het onthullen van het straatnaambordje werd de oplevering van de eerste gerenoveerde woningen aan de Kolkakkerweg gevierd. De buurt wordt de komende jaren vernieuwd tot een eigentijds tuindorp. Daarbij worden woningen gerenoveerd, maar ook gesloopt en nieuw gebouwd. Om ervoor te zorgen dat tijdens dit proces de wensen van bewoners goed worden meegenomen, wordt Woonstede geadviseerd door de Bewonerscommissie Kolkakker. De commissie zet zich daarnaast ook praktisch in om medebewoners met raad en daad bij te staan.

Wie straks door de Kolkakkerweg loopt, krijgt de sfeer mee zoals deze vroeger waarschijnlijk was. Zo zijn er nieuwe deuren en kozijnen die eenzelfde uitstraling hebben als de kozijnen en deuren vroeger. Buiten worden de hagen in ere hersteld en de dakpannen hebben weer de oorspronkelijke kleur gekregen. Het ontwerp is van de hand van OpZoom Architecten uit Arnhem. De woningen zijn ook energiezuiniger gemaakt en aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Daarmee zijn het de eerste bestaande grondgebonden woningen die aangesloten zijn op groene warmte in Ede.

De renovatie is uitgevoerd door KlokGroep uit Nijmegen. Deze bouwondernemer heeft maatwerk geleverd door zo veel mogelijk bewonerswensen mee te nemen. Ook heeft de Klokgroep ervoor gezorgd dat de ruimte in de woningen behouden is gebleven. De isolatie werd aan de buitenzijde aangebracht en voorzien van een gezaagde steen. De oorspronkelijke steenkleur maar ook allerlei details in het metselwerk zijn exact zoals ze waren.

maart 2019 | De sfeer van vroeger
Wie straks door de Kolkakkerweg loopt, krijgt de sfeer mee zoals deze vroeger waarschijnlijk was. Zo zijn er nieuwe deuren en kozijnen die eenzelfde uitstraling hebben als de kozijnen en deuren vroeger. Buiten worden de hagen in ere hersteld en de dakpannen hebben weer de oorspronkelijke kleur gekregen. Het ontwerp is van de hand van OpZoom Architecten uit Arnhem. Johan Blokland, directeur van Opzoom legt uit hoe hij te werk is gegaan: "In het begin van de twintigste eeuw werd er veel meer kleur gebruikt dan mensen nu denken. Omdat kleurfoto's natuurlijk ontbreken, hebben we ons gebaseerd op monumentale kleuren: zandgeel voor de kozijnen, roomwit voor de raampjes en Veluws groen voor de deuren. De nieuwe gezaagde steen die is gekozen komt het dichtst bij de oude stenen. Er is voor een lichte voeg gekozen omdat er vroeger met specie werd gemetseld waar veel meer kalk in zat en dus ook lichter was."

15 februari | Oplevering eerste renovatiewoningen in zicht!
Tot nu toe heeft (nacht)vorst ervoor gezorgd dat de gezaagde stenen niet konden worden aangebracht. Daarvoor moest het overdag en 's nachts minimaal 5 graden zijn. Nu de temperatuur 's nachts omhoog gaat, hebben we er vertrouwen in dat het eerste blok spoedig kan worden afgerond. De opleverdatum voor deze eerste vier woningen is vastgesteld op 2 april. Daarna volgen spoedig ook de andere woningen. Bewoners krijgen uiterlijk 6 weken van tevoren bericht over de oplevering van de eigen woning. 

31 januari | Bestemmingsplan Kolkakkerbuurt vastgesteld
Donderdagavond werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijke stap in de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt. De raad prees de participatie die heeft plaatsgevonden door de wijk. We geven die complimenten door aan de bewoners, want wat was het een mooi proces van samen optrekken waar we op terugkijken. 40 bewoners maar ook omwonenden schoven aan om de nieuwe wijk vorm te geven. Dit proces en de resultaten zijn overigens terug te vinden in het Stedenbouwkundig Plan. Dat is het plan waaraan we werken de komende jaren. Met als doel: een opgeknapt en vernieuwd tuindorp.


Een van de participatieavonden in 2016. De vraag hierbij was: Wat vindt u belangrijk qua uitstraling van de woningen? Wat wilt u van de uitstraling van de bestaande woningen meenemen? 

20 december | Kijkdag renovatiewoningen
Op donderdag 20 december was er een kijkdag voor de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen. Er waren een aantal woningen opengesteld om te bekijken hoe de renovatie vordert. De bewoners waren enthousiast toen ze zagen hoe mooi alles wordt gerenoveerd. Een tegenvaller was wel dat de woningen voorlopig nog niet opgeleverd kunnen worden. Door de kou kunnen de stenen op de buitenzijde niet worden aangebracht (zie onder). Maar velen hadden daar gelukkig wel begrip voor. Tussen Kerst en de tweede week van januari liggen de werkzaamheden stil in verband met de vakantie.


 
14 december | Winterse temperaturen in de Kolkakkerbuurt
De renovatie aan de Kolkakkerweg is in volle gang. In elke woning wordt op dit moment gewerkt. Door het winterse weer (met temperaturen onder het vriespunt) kan er voorlopig niet aan de gevels worden gewerkt. Om de gezaagde stenen aan te brengen op de isolatie is een temperatuur van minimaal 5 graden nodig die 24 uur aanhoudt. Hoe lang de kou aanhoudt is niet bekend, maar de eerste woningen kunnen pas in het nieuwe jaar opgeleverd worden. Woonstede gaat boven alles voor een goede kwaliteit en veiligheid.

27 november | Pluim van bewoner: bouwvakkers jullie zijn kanjers!
Dit gedicht werd bezorgd bij de verraste werklieden van de Klokgroep. Ze renoveren op dit moment de 50 woningen aan de Kolkakkerweg. Behalve een gedicht werden er 10 pakken Kanjers (stroopwafels) bezorgd:
26 oktober | Een nieuwe jasje voor oude woningen
De komende weken krijgen de oude woningen aan de Kolkakkerweg een nieuw jasje. De gevels moeten hersteld en geïsoleerd worden. Dat isoleren gebeurt aan de buitenzijde. Je maakt als het ware een jasje met isolatiemateriaal waarop je nieuwe stenen aanbrengt. Daarmee blijft de ruimte in de woning behouden, de isolatie is beter en het oorspronkelijke uiterlijk van de woningen kan worden hersteld. 

Om dat te laten lukken is er gezocht naar een steen die qua kleur dicht tegen de oorspronkelijke steenkleur aanligt. Het bakproces van de nieuwe stenen is vergelijkbaar met vroeger. De stenen die in de oven aan de buitenzijde lagen, hebben sintels aan de buitenkant. Die stenen worden net als vroeger ook gewoon gebruikt. De nieuwe steen wordt op de isolatie van de buitengevel aangebracht. Om de oorspronkelijke hoogtes weer terug te brengen, wordt de steen in een zagerij op verschillende lengtes afgezaagd. Daarna wordt de gevel gevoegd met specie tussen de stenen. De kozijnen komen meer naar buiten en daardoor worden de vensterbanken binnen iets breder. 


10 oktober | 17 gerenoveerde woningen te huur
Vanaf 10 oktober staan worden 17 woningen aan de Kolkakkerweg te huur aangeboden. Deze worden komend half jaar opgeleverd nadat ze gerenoveerd zijn. Meer informatie is elders op deze website te vinden. (de inschrijftermijn is inmiddels verstreken)
 

2 oktober | Binnen- en buitenwerk
Bij de eerste vier blokken (zie onder) worden in oktober binnenwanden geplaatst en stucwerk wordt aangebracht in woningen en kelders. Verder wordt gewerkt aan de plafonds en gestart wordt met het tegelwerk van badkamer en toilet. Aan de buitenzijde worden nieuwe kozijnen geplaatst en isolatie wordt aangebracht met de gezaagde steen. In oktober wordt ook gestart met de tweede bouwstroom (een tweede set van vier blokken woningen).
6 september | aanleg groene warmtenet
Vanaf 10 september start Roseboom in opdracht van het Warmtebedrijf Ede met de aanleg van warmwaterleidingen. Gestart wordt aan de Klaprooslaan en via de Kolkakkerweg wordt gewerkt naar de Patrimoniumweg. Aan de Patrimoniumweg komt een ondergronds station met aansluiting op het warmtenet. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd. Eerst wordt asfalt opengebroken en dat betekent dat er op die plekken tijdelijk niet geparkeerd kan worden. Buiten werktijden worden de werkvakken afgezet met hekken of gaas. Als de warmwaterleiding is aangebracht wordt de sleuf weer gesloten. Er worden dan tijdelijk betonklinkers aangebracht tot de hele Kolkakkerweg opnieuw wordt bestraat. Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan dhr G. de Kleine, uitvoerder van Roseboom. Tel. 06 55722778.


31 augustus| Werkzaamheden gestart
De Kolkakkerweg wordt aangesloten op het groene warmtenet Ede. Daarom worden de oude gasleidingen uit de grond gehaald. Daarna start Roseboom Ede met de aanleg van de nieuwe leidingen. Op de foto is te zien dat de woningen in de netten staan. Dat is om te voorkomen dat vogels en vleermuizen zich nestelen onder de kappen. Deze nesten zouden door de renovatiewerkzaamheden verstoord worden.17 augustus | Na de zomervakantie
In de laatste week van augustus, na de bouwvakvakantie, wordt gestart met alle werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van blok 1. Aan de binnenzijde worden de vloeren aangepakt, de riolering, binnenwanden, installaties, houtreparaties en tegelwerk. Aan de buitenkant komt een steiger en de dakpannen gaan eraf. Daarna wordt het dak opnieuw geïsoleerd en de woningen worden van de buitenzijde geïsoleerd. Naar verwachting worden de eerste blokken medio oktober opgeleverd. Er kunnen nog factoren (zoals het weer) van invloed zijn op de planning. 


Impressie van de woningen na renovatie.

29 juni | Zomerplanning
In de eerste volle week van juli (week 27) worden enkele bomen gekapt en struiken gerooid. Nadat het asbest is verwijderd, krijgen we een vergunning voor sloopwerk. Die hopen we half juli te krijgen. De sloopwerkzaamheden worden voortgezet tot de eerste week van augustus (week 31). In augustus (week 32, 33 en 34) is KlokGroep met vakantie.

 

24 mei | Starthandeling renovatie
Met het verwijderen van de eerste dakpan werd donderdag officieel gestart met de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg in Ede. De familie Haalboom kreeg de oude dakpan uit handen van Marian Teer van Woonstede. De familie woont al 32 jaar aan de Kolkakkerweg en keert na de renovatie terug naar hun gerenoveerde woning.

 
Terug  Terug