Wijkvernieuwing

Het is gebruikelijk om elke 30 á 40 jaar groot onderhoud uit te voeren aan woningen. Zo blijven de woningen comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. Na een renovatie in de jaren ’50 en in de jaren ‘70/’80 was de Kolkakkerbuurt opnieuw aan de beurt.

De bouwkundige en technische staat van de woningen werd onderzocht en daarbij werd duidelijk dat veel woningen in slechte staat verkeren en niet toekomstbestendig zijn. Deze conclusies leidde in het voorjaar van 2015 tot een voorgenomen sloopbesluit van de directie van Woonstede en het plan om in de wijk ongeveer 200 nieuwe huurwoningen in tuindorpstijl te gaan ontwikkelen.

Aanpassing van het sloopbesluit
In het najaar van 2015 werd een Bewonerscommissie opgericht die vanaf dat moment namens de bewoners gesprekspartner werd over het af te leggen traject. Met de Bewonerscommissie is een stevige discussie gevoerd over nut en noodzaak van de totale sloop van alle woningen. In een open dialoog is uiteindelijk samen gekozen voor het behoud van 50 woningen. Dat zijn de woningen aan de Kolkakkerweg geworden omdat ze het meest karakteristiek zijn en bij elkaar staan. 

Wensen van oudere bewoners
Bij de nieuwbouw worden ook wensen van de oudere wijkbewoners gerealiseerd. Uit een woonwensenonderzoek van de Bewonerscommissie bleek namelijk dat veel ouderen graag gelijkvloers willen wonen. Daarom hebben bewoners tijdens het maken van het stedenbouwkundig plan appartementen en seniorenwoningen toegevoegd aan het woningprogramma. 

Historie van de wijkIn 5 stappen naar een vernieuwd tuindorpSamenwerken

 
Terug  Terug