NIEUWS - 4 december 2017

 
Woonstede start renovatie kazernegebouwen

Vandaag start de renovatie van gebouw 69 en 70 op de Simon Stevin Kazerne. In de gebouwen worden 40 sociale huurappartementen gerealiseerd. Als de bouwplaats is ingericht wordt asbestsanering en sloopwerk uitgevoerd. Daarna worden beide gebouwen duurzaam verbouwd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de gebouwen aan het voormalige militair defileerterrein te slopen. Woonstede heeft besloten de gebouwen te kopen en na renovatie beschikbaar te maken voor sociale verhuur. Daarom komen in beide gebouwen 20 huurappartementen. Wanneer de appartementen worden geadverteerd is nog niet bekend. 

Steengoed Benutten
De provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar in het kader van het programma Steengoed Benutten. Deze subsidie is bedoeld om gebieden met leegstand om te vormen tot gebieden waar mensen kunnen wonen. Zo wordt ruimtelijke kwaliteit behouden en versterkt en Gelderland mooier en leefbaarder gemaakt. De provincie vindt het verder belangrijk dat militair erfgoed behouden blijft. Na de renovatie krijgen de gebouwen een monumentale status.

Duurzaam verbouwd
De gebouwen worden duurzaam verbouwd. Woonstede heeft ervoor gekozen om zo veel mogelijk onderdelen van het gebouw te hergebruiken. Ook wordt geïnvesteerd in goede isolatie en energiezuinige installaties. Verder worden de 40 appartementen aangesloten op het warmtenet en er komen zonnepanelen op de dakkappellen. Naar verwachting worden de appartementen eind 2018 opgeleverd.