NIEUWS - Akkoord prestatieafspraken gemeente Scherpenzeel
 

 
Duurzaam bouwen centraal in prestatieafspraken

Op 7 december hebben wethouder Margo van de Fliert namens de gemeente Scherpenzeel, directeur Marian Teer van  Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede e.o. hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen de gemaakte afspraken over volkshuisvesting in 2018. 

Duurzaamheid
Bijzonder zijn de afspraken over het bouwen van nieuwe woningen in 2018 met een laag energieverbruik en zonder gasaansluiting aan de Parklaan en aan de Bruinhorsterlaan in Scherpenzeel. De drie partijen onderkennen daarmee het belang van duurzaam bouwen. De drie partijen gaan de kosten en baten rond woonlasten voor de huurders en voor het klimaat in beeld brengen.

Woningbouw
De prestatieafspraken gaan over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, maar ook over nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in buurten. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen, de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd en duurzaamheid. Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 – 2020.