Planning sloop en nieuwbouw fase 2

De renovatie van de Kolkakkerweg is afgerond. De voorbereidingen zijn gestart voor de sloop en de eerste nieuwbouwfase. In deze fase worden 85 woningen gebouwd in allerlei types.

Maart 2020: netten om de daken van fase 2

De Wet Natuurbescherming zorgt voor bescherming van planten en dieren. Woonstede moet diverse onderzoeken laten doen en maatregelen nemen. Met netten over de woningen wordt voorkomen dat mussen en gierzwaluwen zich nestelen en straks verstoord worden door de sloop. In maart zijn vleermuizen actief, niet territoriaal en er zijn nog geen jongen. De netten worden zo bevestigd dat vleermuizen wel naar buiten kunnen kruipen maar niet terug kunnen. Ze kunnen dan zelfstandig een andere verblijfplaats vinden.

Mei 2020: start van de sloop
Het slopen van woningen gebeurt in een aantal stappen. Allereerst moeten alle tijdelijke huurders zijn verhuisd. Daarna worden hekken geplaatst rond het sloopterrein. Daarna komt er niet een grote hijskraan met een sloopkogel. Eerst wordt met de nodige voorzorgsmaatregelen alle asbest verwijderd. Daarna wordt met een grijper alles gesorteerd: hout bij hout, steen bij steen. Daarna volgt (waar nodig) sanering van de grond. 

Na de zomer van 2020: ondergronds aan de slag
Na de zomervakantie gaat het ondergrondse werk verder. De riolering, het warmtenet en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt voor de start van de bouw.

2021: start van de bouw
IJs en weder dienende wordt het eerste kwartaal van 2021 gestart met de bouw. 

Wanneer worden de woningen geadverteerd?
Dat is nog niet exact bekend. We raden u aan de website en Facebookpagina van Woonstede in de gaten te houden. Daar kondigen we de advertentiedatum ruim van tevoren aan.

Fasering
Het plan is om de wijkvernieuwing in 4 fases te vernieuwen. De eerste fase (renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg) is achter de rug. Bekijk de fasering en planning

 
Terug  Terug